Junior náboj

Náboj Junior je týmová matematicko-fyzikální soutěž žáků osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  V pátek 25. listopadu se čtyři soutěžící nadšenci ze třídy 4.O (Marek Dobeš, Jakub Francisty, Michal Nikodím a Jan Novák) vydali vlakem do Českých Budějovic, kde v tělocvičně Gymnázia Jírovcova poměřovali své znalosti s 270 týmy z celé České republiky (a cca 1400 týmy z Evropy).

Týmy řeší jednotlivé úlohy, okamžitě je odevzdávají ke kontrole a za správné vyřešení získají bod. Průběžně pořadí se tedy neustále obměňuje. Dvě hodiny řešení úloh z matematiky a fyziky utekly všem jako voda. Náš tým se celou dobu držel na předních místech. Výsledné 4. místo kluky sice mrzelo, ale není proč smutnit. První tým z pořádajícího gymnázia získal 28 bodů a náš měl bodů 27 stejně jako dva před nimi. O pořadí rozhodovala mezinárodní pravidla, která zahrnovala obtížnost vyřešených příkladů.

Výsledky dějepisné olympiády

V příloze naleznete výsledkovou listinu dějepisné olympiády, která se konala 5.12.2022. První tři z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat pravděpodobně v únoru 2023. O přesném termínu budete včas informováni. Všem ostatním, kteří se, i přes nelehké téma, účastnili, děkuji.

Jarmila Pechoušková

Bratři Čapkové, animace - projektový den

V rámci projektových dnů všech 2. ročníků se v pátek 2.12. 2022 uskutečnila přednáška „Bratři Čapkové, animace“. O své bohaté znalosti v této problematice se s námi přijel podělit pan Mgr. Jiří Hlobil ze Západočeské galerie v Plzni. Výmluvným způsobem byla nastíněna doba, v níž Čapkové žili, studentům byly odhaleny mnohé inspirační zdroje tvorby obou bratrů a propojily se další dobové souvislosti – nejen otázky politické a společenské atmosféry, ale zabrousili jsme i do dobových šatníků, nahlédli jsme do jídelníčků a receptů, byly zmíněny i trendy v hudbě, která podbarvovala praktickou část projektového programu, tančilo se. Pan Hlobil také ochotně naladil kytaru a společně jsme zazpívali známou píseň Život je jen náhoda.

Významní výtvarníci Josef Skupa a Jiří Trnka, kteří stáli u zrodu velkého loutkového divadla a pronikli do tajů animace nás přenesli k praktické části.

Potravinová sbírka - dobrovolnictví

Podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin definitivně skončilo. V úterý 22. listopadu se uzavřela možnost darování v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz. Celkem se tak včetně sobotní akce 12. listopadu podařilo vybrat 526 tun potravin a 58 tun drogistického zboží.

Jsme rádi, že 11 našich studenů přijalo výzvu Potravinové banky České Budějovice a aktivně se zapojilo do pomoci – studenti ve svém volnu oslovovali nakupující, přebírali a třídili dary.

V prodejně Lidl se tak od 8:00 do 18:00 vybralo 43 poctivě naplněných beden od banánů, což je 2x více než na jaře.

Velké poděkování patří:

K. Novákové (3.B), M. Kuníkové (6.F), V. Janouškové (2.F), E. Bočkové, S. Ryashko (6.O), J. Kudrnovi,  E. Lisové, R. Políčkové, S. Ettlerové (5.O), R. Šaškové (4.O) a Š. Kristenové (3.O).

 

L. Kudrnová

Olympiáda z českého jazyka zná své vítěze

Školního kola Olympiády z českého jazyka se první prosincový den zúčatnil rekordní počet zájemců. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, na každého účastníka čekala nejen jazyková část, ale i slohový úkol. A kdo si tedy vedl nejlépe?

I.kategorie

1.místo   ELENA STŘÍZKOVÁ       4.O    43 bodů

2.místo   ZUZANA KADLECOVÁ   4.O   42 bodů

3.místo   VANESSA ŠŤASTNÁ      3.O   40 bodů

 

II.kategorie

1.-2.místo   MARIE ZÁLUSKÁ           7.O    39 bodů

                   MARTIN VĚTROVSKÝ   8.O     39 bodů

Školní kolo lingvistické olympiády

Lingvistická olympiáda je soutěž, která má na naší škole dlouhou tradici, v minulosti od nás vzešel i medailista ústředního kola. Olympiáda je určena všem žákům středních škol, kteří se zajímají o jazyky, především pak jejich strukturu, ale i o příbuzné obory jako matematika nebo informatika. Ne nadarmo ji pořádá Filosofická fakulta UK ve spolupráci s Matfyzem.

Většina úloh lingvistické olympiády staví na jazycích, jejichž znalost se u účastníků nepředpokládá. Pokud je však znají, nikterak je to nediskvalifikuje. V časovém limitu mají za úkol odhalit strukturu zadaných jazyků a pomocí ní pak vyřešit zadané úkoly, například překlady do češtiny, tvoření množného čísla vybraných slov či celkovou konstrukci věty.

Na naší škole se školní kolo lingvistické olympiády uskutečnilo ve středu 23.11., kdy si 11 odvážlivců lámalo hlavu nad pěti úlohami. Alespoň letmo se seznámili například s bonanštinou, sinhálštinou, jazykem avoiuli nebo starověkou akkadštinou.