Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

V kanceláři školy jsou pro absolventy, kteří neudělili souhlas se zasláním výsledků MZ přes VPŽ (výsledkový portál žáka), připravené k vyzvednutí protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Třídní schůzky

V úterý 4. 6. 2019 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.
 

Certifikáty FCE a CAE

Žáci, kteří úspěšně vykonali jazykové zkoušky FCE a CAE, si mohou vyzvednout certifikáty v sekretariátu školy.

 

Změny v organizaci výuky v době konání maturitních zkoušek

Z důvodu konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a zkoušek profilových dochází k organizačním změnám ve výuce.
V období od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019 dochází ke zkrácení výuky.
Vyučování v těchto dnech končí 5. vyučovací hodinou.
Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno

Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy na dny 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019 ředitelské volno.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a nahlédnutí do spisu uchazeče

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uvolnění výsledků testů společností CERMAT, nejpozději však do 30. dubna 2019, na webových stránkách školy a na nástěnkách u hlavního vchodu do budovy.
Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo před vydáním rozhodnutí se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Vyjádření se provádí formou zápisu do protokolu.
Termínem pro nahlédnutí do spisu je pondělí 29. 4. 2019 v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v ředitelně školy.

Obnovitelné zdroje energie - beseda

V pondělí 1. 4. 2019 se studenti třetích ročníků zúčastnili v rámci EVVO besedy na téma Obnovitelné zdroje energie. Krátkou přednášku a následnou debatu si vzala na starost paní ing. Wittingerová z organizace Jihočeské matky, která se již léta podílí na rozšiřování povědomí o možných energetických alternativách. Přednášky spolku pojednávají například o solárních panelech, větrných pohonech nebo zpracování biomasy. Především se ale žáci dozvěděli o způsobech, jakým oni sami mohou pomoci životnímu prostředí.

Nechyběly četné dotazy a diskuze na téma využití jaderné energie. Ta má jak své klady, tak také své zápory a argumentaci doplnily zajímavé statistiky týkající se rozhodnutí Evropské Unie v rámci omezení štěpení jádra a kontroly emisí. Účastníci odcházeli spokojení a organizace znovu v praxi ukázala, že i podobně složitá témata mohou být podána srozumitelným způsobem.

Organizace zapůjčila škole na měsíc duben i velmi zajímavou výstavu Obnovitelné zdroje energie.

 

Maturitní zkouška JARO 2019 - didaktické testy a ústní zkoušky SČ, profilová část

V příloze najdete jmenné seznamy žáků v jednotlivých učebnách pro SČ MZ JARO 2019 (didaktický test z ČJL, ANJ, NEJ, FRJ a MAT).
Současně jsou v jednotlivých přílohách podrobná časová schémata profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části MZ JARO 2019.
Pozor - změna maturitního plánu třídy 8.O v úterý odpoledne 28.5. (Ostatní dny zůstávají beze změny.)

Třídní schůzky

V úterý 16. 4. 2019 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.

Změna v organizaci výuky

Ve středu 10. 4. 2019 dochází z organizačních důvodů ke zkrácení výuky.
Výuka v tento den končí po 4. vyučovací hodině (tj. v 11:40 hod.)