Den s absolventy


Dne 25. ledna 2019 na gymnáziu proběhl poprvé "Den s absolventy“. Žáci 3. ročníků měli možnost setkat se s bývalými absolventy našeho gymnázia, kteří s nimi diskutovali o svém studiu na VŠ, svých zkušenostech, a to nejen ze studií,ale i z doby, kdy těsně po ukončení vysoké školy hledali prostor pro své uplatnění, či o postřezích ze své „práce“.

Na realizaci dne se podílelo 26 speakrů (absolventů), kteří prezentovali cca 26 studijních oborů a specializací.

Obrovské poděkování za ochotu a za to, že si našli ve svém nabitém pracovním či studijním programu volný čas, aby mohli předat žákům své cenné znalosti a zkušenosti, patří minimálně 30 lidem.

A kteří to byli?

Vendula Langerová, studentka 6. ročníku 1. LF UK a zároveň studentka Pražské konzervatoře, která si udělala čas i přesto, že ji po víkendu čeká státní zkouška z interny.

Kateřina Mastná, studentka 6. ročníku 1. LF UK, která si udělala čas mezi státní zkouškou z pediatrie a odjezdem na Erasmus.

Kateřina Etrychová, absolventka Žurnalistiky a Mediálních studií FSV UK, bývalá zpravodajka Zahraniční redakce České televize, dnes pracující v diplomatických službách a autorka knihy Můj báječný život.

Martin Vokálek, student Diplomacie na VŠE, který pro Vás pořádá Café Evropa a který si také udělal čas jen pár dní před státnicí.

Změny v organizaci výuky

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dochází ke změnám v organizaci výuky.
Vyučování v tento den končí 5. vyučovací hodinou.
V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 se v době od 16.00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.