Uzavření gymnázia

Škola až do odvolání uzavřena

S ohledem na nařízení vlády z úterý 10. března 2020 ohlašuje ředitel gymnázia, že až do odvolání dochází k uzavření budovy školy a přerušení výuky.
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Počínaje středou 11. března bude chod školy udržován jen jako provozní, výuka probíhat nebude a přítomnost žáků v budově za tímto účelem bude zakázána.
V případě naší školy se, z důvodu průběhu jarních prázdnin, jedná o opatření vztažená k pondělí 16. 3. 2020.
Pevně věřím, že všechna přijatá opatření budou dostatečně účinná, situace se postupně stabilizuje a v brzké době se vše navrátí k původnímu stavu.
Věřím, že jde o správné opatření, díky kterému se povede rozložit epidemii v čase a umožnit tak zdravotním zařízením situaci zvládnout.
Sledujte, prosím, webové stránky školy, na kterých budeme o dalším vývoji situace průběžně informovat.

Děkuji za pochopení.

Michal Drnec

Poznávací zájezd do Anglie - návrat

Informace k návratu z poznávacího zájezdu do Anglie
Vážení rodiče!
Dnes 8. 3. 2020 jsem nahlásil návrat žáků naší školy z poznávacího zájezdu do Londýna na krizovou linku Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.
Sdělení, které jsem obdržel je následující.
Protože nikdo z našich žáků ani doprovázejících pedagogů nemá žádné příznaky nákazy a navíc se vrací z lokality, na kterou se nevztahují žádná zvláštní doporučení, není nutné karanténní opatření.
Doporučuje se sledovat zdravotní stav a v případě možných zdravotních problémů telefonicky kontaktovat KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, tel. 387 712 606, 387 712 824, 387 712 812  ve  všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Na těchto telefonních číslech jim bude sděleno, jak mají dále postupovat.
Zároveň je doporučeno v případě zdravotních komplikací kontaktovat příslušného registrujícího lékaře pro děti a dorost.
 

Doporučení MŠMT pro osoby cestující z Itálie

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem.
Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.
Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html
Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.
V souvislosti s tímto opatřením doporučujeme Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.

Vyjádření KHS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

Vyřizuje: MUDr. Gabriela Žampachová, tel. číslo: 387 712 812

Datum: 5.3.2020

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.
KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů
.

Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, tel. 387 712 606, 387 712 824, 387 712 812  ve  všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin.
Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.
Žádáme vedení školy, aby výše uvedené informace předalo též studentům a zákonným zástupcům žáků a studentů.

Děkuji za spolupráci

MUDr. Jitka Luňáčková

ředitelka protiepidemického odboru

 

 

Podání přihlášky ke studiu

Nejzazší možný termín pro podání přihlášky ke studiu na gymnáziu je
2. března 2020.
Všechny potřebné informace, které se týkají podání přihlášky a celého přijímacího řízení do všech studijních oborů,
najdete v záložce Zkoušky/Přijímací zkoušky, popř. na odkazu https://www.gymna-pi.cz/prijimaci-zkousky.

V době od 24. 2. 2020 do 2. 3. 2020 budou úřední hodiny prodlouženy do 17:00 hod.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se od 16:00 hod. konají rodičovské schůzky.