Informace MŠMT k začátku školního roku 2020/2021

Informace MŠMT k začátku školního roku 2020/2021 (zdroj: webové stránky MŠMT)

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-skolstvi-a-zdravotnictvi-predstavili-manualy-pro

V příloze najdete jednotlivé materiály uveřejněné na webu MŠMT, včetně doplnění k manuálu provozu škol.
 

Úřední den

Středa 9:00 - 12:00 hod.

Volby do školské rady


Vyhlášení volby do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Současné školské radě (ŠR) uplyne funkční období k 31. 8. 2020 a je třeba zvolit radu novou.
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 5. 2015. Funkční období členů ŠR je 3 roky a jedná se o čestnou (neplacenou) funkci.
Třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů ŠR byl podle čl. III, odst. 1 volebního řádu, stanoven na 3.
Písemné návrhy kandidátů do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky spolu se souhlasem navržených kandidátů je třeba doručit do kanceláře školy nejpozději do středy 19. srpna 2020 do 12:00 hod.
Na formuláři s podpisem (tj. souhlasem) kandidáta bude i jméno a podpis navrhovatele.
Listina kandidátů bude zveřejněna na webových stránkách školy od 24. 8. 2020.

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2020 - 2023
Na základě zákona č. 561/2020 Sb. (školský zákon), vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia, Písek, Komenského 89 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Základní informace
Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit Školskou radu (ŠR) a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 8. 2020 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu až na přelom srpna a září 2020. Volební řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11. 6. 2015. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů zastupujících v radě oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na 1 člena, celkový počet členů je tedy 3.

Úřední den

 

Úřední den - středa
Úřední hodiny: 9:00 hod. - 12:00 hod.
e-mail: info@gymna-pi.cz
tel. 382 214 913 (sekretariát)

Přání a poděkování

Gymnázium Písek
přeje všem svým žákům krásné prázdniny.
Zároveň si dovolujeme vyjádřit velké poděkování rodičům
za jejich trpělivost, vstřícnost a pomoc
v době distanční výuky.
Děkujeme.
Michal Drnec a kolektiv zaměstnanců gymnázia

Pro uchazeče - anonymní kód

Na pozvánce k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) je uvedeno evideční číslo přihlášky. Pozvánka k JPZ byla zaslána uchazečům, kteří konají přijímací zkoušku na našem gymnáziu, poštou a e-mailem, pokud byl na přihlášce uveden.
Evidenční číslo přihlášky je evidenčním číslem uchazeče (označovaném též jako anonymní kód), tedy číslem, pod kterým uchazeč vystupuje v přijímacím řízení.
Uchazečům, kteří nekonají JPZ na našem gymnáziu, ale podali přihlášku ke studiu, bylo toto číslo zasláno poštou.
 

Přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na Gymnáziu Písek, ale uvedli naši školu jakou druhou v pořadí, tzn. že nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, budou potřebné informace, obsahující kritéria přijímání, legislativní výběr a především anonymní identifikační kód, zaslány poštou.