Zapomenuté heslo do Bakalářů

V aplikaci Bakaláři je nyní nově aktivovaná možnost změny a obnovy zapomenutého hesla.

Organizace výuky v době uzavření školy

Na základě vyhlášení mimořádných opatření Vládou České republiky byl ředitel školy nucen od 11. 3. 2020, resp. v případě našeho gymnázia, které v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 mělo jarní prázdniny, od pondělí 16. 3. 2020 uzavřít budovy školy pro žáky, rodiče a veřejnost. Dochází k přerušení prezenčního způsobu výuky od uvedeného data až do odvolání.
Prezenční výuka v tomto období nebude probíhat.
Pouze ve vyjímečných případech je možné vystavovat potvrzení, a to v sekretariátu školy.
Kontakty: sekretariát 382 214 913, ředitel tel. 382 214 913/105, mobil 734 844 857, zástupkyně 382 214 913/111, resp. 382 214 913/106, e-mail: info@gymna-pi.cz nebo přímo na sekretariát simeckova.zdenka@gymna-pi.cz
V tomto období nebude probíhat prezenční výuka, náhradní výuka bude realizována prostřednictvím tzv. distanční výuky, tedy formou e-mailové komunikace pedagogů se žáky, prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři (Komens - Dokumenty), on-line v e-learningovém prostředí MOODLE, apod.
Na třídní učitele a učitele jednotlivých předmětů se obracejte především přes informační a komunikační systém Bakaláři (Komens) nebo prostřednictvím e-mailů (adresy na jednotlivé učitele najdete na webových stránkách v sekci Kontakty).

"Apeluji na Vás, žáci,

Informace pro školy - koronavirus

Informace pro školy ke koronaviru (zdroj: MŠMT)

Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.
Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.
Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Prezenční kurzy - SCIO - příprava na přijímací zkoušky

Na základě stávající situace ruší společnost SCIO přípravné prezenční kurzy, probíhající na gymnáziu.
Společnost SCIO kontaktuje všechny účastníky kurzů elektronickou cestou a sdělí jim podrobnější informace.

Uzavření gymnázia

Škola až do odvolání uzavřena

S ohledem na nařízení vlády z úterý 10. března 2020 ohlašuje ředitel gymnázia, že až do odvolání dochází k uzavření budovy školy a přerušení výuky.
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Počínaje středou 11. března bude chod školy udržován jen jako provozní, výuka probíhat nebude a přítomnost žáků v budově za tímto účelem bude zakázána.
V případě naší školy se, z důvodu průběhu jarních prázdnin, jedná o opatření vztažená k pondělí 16. 3. 2020.
Pevně věřím, že všechna přijatá opatření budou dostatečně účinná, situace se postupně stabilizuje a v brzké době se vše navrátí k původnímu stavu.
Věřím, že jde o správné opatření, díky kterému se povede rozložit epidemii v čase a umožnit tak zdravotním zařízením situaci zvládnout.
Sledujte, prosím, webové stránky školy, na kterých budeme o dalším vývoji situace průběžně informovat.

Děkuji za pochopení.

Michal Drnec

Poznávací zájezd do Anglie - návrat

Informace k návratu z poznávacího zájezdu do Anglie
Vážení rodiče!
Dnes 8. 3. 2020 jsem nahlásil návrat žáků naší školy z poznávacího zájezdu do Londýna na krizovou linku Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.
Sdělení, které jsem obdržel je následující.
Protože nikdo z našich žáků ani doprovázejících pedagogů nemá žádné příznaky nákazy a navíc se vrací z lokality, na kterou se nevztahují žádná zvláštní doporučení, není nutné karanténní opatření.
Doporučuje se sledovat zdravotní stav a v případě možných zdravotních problémů telefonicky kontaktovat KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, tel. 387 712 606, 387 712 824, 387 712 812  ve  všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Na těchto telefonních číslech jim bude sděleno, jak mají dále postupovat.
Zároveň je doporučeno v případě zdravotních komplikací kontaktovat příslušného registrujícího lékaře pro děti a dorost.
 

Doporučení MŠMT pro osoby cestující z Itálie

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem.
Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.
Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html
Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.
V souvislosti s tímto opatřením doporučujeme Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.