Termíny JPZ a didaktických testů SČ MZ JARO 2020

Aktuálně - vložené přílohy (11. 5. 2020) s informacemi MŠMT k přijímacímu řízení, k ochraně zdraví při konání přijímacích a maturitních zkoušek a ke zvláštním pravidlům pro ukončování studia na SŠ maturitní zkouškou
Na tiskové konferenci dne 6. 5. 2020 ministr školství R. Plaga vyhlásil termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 a didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2020.
Jednotná přijímací zkouška (JPZ, pouze 1 termín)
Pondělí 8. 6. 2020 - pro čtyřleté gymnázium
Úterý 9. 6. 2020 - pro osmileté a šestileté gymnázium
Náhradní termín JPZ pro všechny obory - úterý 23. 6. 2020
Didaktické testy společné části MZ JARO 2020
Pondělí 1. 6. 2020 - DT z AJ (od 13:00 hod.),  FJ (od 8:00 hod.), M (od 8:00 hod.)
Úterý 2. 6. 2020 - DT z ČJ (od 8:00 hod.), NJ (od 13:00 hod.)
Středa 3. 6. 2020 - zkouška Matematika+ (od 9:00 hod.)

Termíny ústních zkoušek společné a profilové části MZ
4.A, 4.B - v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020
6.F, 8.O - v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020


Termíny konání profilové (školní) části MZ
Citace z webu MŠMT:

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

(kritéria hodnocení výsledků vzdělávání stanovená na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

  1. Žáci posledních ročníků (4. A, 4. B, 6. F, 8. O)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

  • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná prezenční výuka (tj. 1. únor – 11. březen 2020)
  • podpůrně  podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
  • podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Všichni žáci maturitních ročníků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období roku 2020 formálně ukončí poslední ročník, vylučuje se možnost hodnotit žáka slovně jako „nehodnocen(a)“, nebo jej hodnotit známkou „5 – nedostatečný“.

Místo toho se uvede pro jednotlivé předměty, resp. pro celkové hodnocení, slovo „prospěl(a)“.

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí školního roku, vykoná doplňkovou zkoušku v termínu dohodnutém s vyučujícím daného předmětu v době do 27. 5. 2020.

  1. Žáci všech ostatních ročníků (mimo závěrečných ročníků)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

Pravidla pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

(kritéria hodnocení výsledků vzdělávání stanovená na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

  1. Žáci posledních ročníků (4. A, 4. B, 6. F, 8. O)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

  • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná prezenční výuka (tj. 1. únor – 11. březen 2020)
  • podpůrně  podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
  • podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Všichni žáci maturitních ročníků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období roku 2020, formálně ukončí poslední ročník. Vylučuje se možnost hodnotit žáka slovně jako „nehodnocen(a)“ nebo jej hodnotit známkou „5 – nedostatečný“.

Místo toho se uvede pro jednotlivé předměty, resp. pro celkové hodnocení, slovo „prospěl(a)“.

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí školního roku, vykoná doplňkovou zkoušku v termínu dohodnutém s vyučujícím daného předmětu v době do 27. 5. 2020.

  1. Žáci všech ostatních ročníků (mimo závěrečných ročníků)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

Pravidla pro prezenční konzultace 4. ročníků

Dobrý den, maturantky a maturanti!

Od 11. 5. 2020 máte možnost využívat prezenčních konzultací k maturitním předmětům.
Tato možnost není automatická, na základě hygienických požadavků ji učitelé, kteří patří do rizikové kategorie, dle materiálů vydaných MŠMT, mohou odmítnout.
V tom případě se s Vámi, projevíte-li zájem, domluví na distanční formě konzultací, jako tomu bylo dosud (v příloze najdete aktuální rozpis konzultací pro jednotlivé třídy).
Základní pravidla, která budete muset dodržovat při prezenční konzultaci jsou:
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Vstup do budovy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří jdou na domluvenou prezenční konzultaci,  nikoliv ostatním žákům či doprovázejícím osobám.
Žáci vstupují vchodem do budovy B (přes šatny).
Přezouvání žáků není povinné.
Při vstupu dodržují bezpečné rozestupy (2 m).
Při vstupu si žáci vydezinfikují ruce (nášlapný stojan u dveří).
Poté žák odchází přímo do učebny, kde probíhá domluvená konzultace.

Školní knihovna - vrácení knih

Z důvodu šíření pandemie viru COVID-19 žádáme všechny žáky a ostatní čtenáře školní knihovny,

aby v rámci nouzového stavu dodržovali tato pravidla!

1. Vstupujte pouze s rouškou a jednotlivě!

2. Před vstupem do knihovny dodržujte rozestupy 2
    metry!

 2. Při vstupu do knihovny je vlevo vedle dveří umístěna     
     dezinfekce na ruce, kterou prosím použijte!

3. Knihy odkládejte do určené krabice!

5. V knihovně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou!

6. Knihy se pouze vracejí, půjčení není možné!    

Vrácené knihy budou dány do karantény (3 dny) a poté

vráceny do knižního fondu.

Děkujeme za pochopení.

Výpůjční doba (do 31. 5. 2020)

Úterý 9.45 - 10.15 hod.

Středa 10.15 - 10.30 hod.

Čtvrtek 9.45 - 10.15 hod.

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství

Aktualizovaný harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství (zdroj: www.msmt.cz, MŠMT, 30. 4. 2020)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol (?) Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).

Informace o ochraně zdraví a provozu SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

V příloze najdete informace zveřejněné MŠMT dne 2. 5. 2020, které se týkají ochrany zdraví a provozu SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

Aktuálně - vyzvednutí studijních materiálů ze šatních skříněk

Vyzvednutí studijních materiálů ze šatních skříněk
V současné době, byť dochází k postupnému uvolňování opatření, stále platí, že žákům, nezletilým i zletilým, je vstup do školy zakázán.
Zákonní zástupci žáků mohou vyzvednout studijní materiály ze šatních skříněk, nikoliv ze tříd, ve čtvrtek 30. 4. 2020  a v pondělí 4. 5. 2020 v době od 9:00 hod. do 12:00 hod.