Mezinárodní den Frankofonie - orientační běh

Dne 17. března 2016 se třída 5.F , v souvislosti s oslavou mezinárodního dne Frankofonie, zúčastnila orientačního běhu, který zorganizovala Francouzská Aliance Jižní Čechy v Českých Budějovicích. Ostatní soutěžící byli také studenti gymnázií s výukou francouzského jazyka (například Biskupské gymnázium J. N. Neumanna nebo Gymnázium J. V. Jirsíka), tudíž konkurence byla veliká.
  Před zahájením soutěže se vytvořily skupinky po 5 až 8 lidech a každá obdržela mapu a instrukce. Naše skupinka, složená ze samých holek (Evelyne Augierová, Anežka Bártíková, Julie Grégrová, Lucie Jestřábová a Tereza Říhová) se jmenovala "cinq fellas".
  Hned po zahájení jsme se rozeběhly k našemu prvnímu stanovišti vyznačenému na mapě. Časový limit byl poměrně krátký a úkoly náročné, ale body se daly nasbírat i na neoznačených stanovištích náhodně rozmístěných na trase. 
  Po uplynutí 1 hodiny a 45 minut nám zbývalo už jen jedno stanoviště a kousek cesty k cíli.
  S bojovým duchem naší skupiny jsme nasadily rychlejší tempo a včas dorazily do cíle se všemi splněnými úkoly. Po přepočítání bodů organizátory akce jsme zjistily, že naše snaha byla užitečná. První místo, které nám vyneslo krásné ceny, jsme zašly oslavit do italské restaurace.

Jestřábová Lucie, 5.F
Fotky: 

Výtvarný projekt "Generace aneb jak jsme se v obrázcích potkali"

VÝTVARNÝ PROJEKT "GENERACE aneb JAK JSME SE V OBRÁZCÍCH POTKALI"
Studenti 2. ročníků (2.A, 2.B, 4.F) a semináře DVÚ (Dějiny výtvarného umění) Gymnázia Písek zakončili v letošním školním roce hodiny výtvarné výchovy projektem "Generace aneb Jak jsme se v obrázcích potkali". 
V rámci tohoto projektu propojovali středoškoláci obrázky dětí z MŠ se svými výtvarnými představami. Vznikly tak velmi zajímavé „mezigenerační práce“. Studenti tato společná dílka spojili v instalaci, kterou představili formou vernisáže v prostorách školy (6.června 2016 ) svým malým spolupracovníkům z MŠ.
Vedoucí práce: Irena Měšťanová (Gymnázium Písek), Lenka Šejnová (8. MŠ, Písek)
Fotografie: Lucie Holkupová, 5.F
Fotky: