Dánsko - září 2016

Ve dnech 18.-24. září se 30 studentů naší školy zúčastnilo výměnného pobytu v Nr.Nissum v Dánsku. Cestu, která trvala 15 hodin, mnozí prospali. V pondělí v dopoledních hodinách jsme konečně dorazili do Nr. Nissum. Většina byla nervózní, jací budou naši Dánové a jejich rodiny. Ti nás s nadšením uvítali a společně jsme odešli na malou svačinu, kterou pro nás připravili. Poté už následovala procházka po městečku a odpolední program s rodinami. V úterý jsme jeli do nedaleké internátní sportovní školy. Studenti této školy nám ukázali svá sportoviště a zapojili nás do svých hodin (fotbal, tanec, gymnastika, trampolíny...). Odpoledne jsme strávili v outdoorovém centru, kde jsme si vyzkoušeli řadu netradičních disciplín od lukostřelecké bitvy až po hod sekyrou. Ve středu jsme si užili další adrenalin. Vyzkoušeli jsme si windsurfing a košíkovou na kajku a svezli jsme se na plachetnicích. Po těchto úžasných aktivitách jsme si udělali výlet do městečka Lemvig a k majáku. U majáku Bovbjerg bylo otevřené Severní moře, kde se někteří z nás odvážili vlézt do ledové vody. Do rodin jsme přijeli velmi unavení, ale těšili jsme se na další den. Ve čtvrtek nás dánští studenti vzali na prasečí farmu. I přesto, že to tam moc nevonělo, se nám líbila. Mohli jsme si pochovat malá prasátka.

Mezinárodní den Frankofonie - orientační běh

Dne 17. března 2016 se třída 5.F , v souvislosti s oslavou mezinárodního dne Frankofonie, zúčastnila orientačního běhu, který zorganizovala Francouzská Aliance Jižní Čechy v Českých Budějovicích. Ostatní soutěžící byli také studenti gymnázií s výukou francouzského jazyka (například Biskupské gymnázium J. N. Neumanna nebo Gymnázium J. V. Jirsíka), tudíž konkurence byla veliká.
  Před zahájením soutěže se vytvořily skupinky po 5 až 8 lidech a každá obdržela mapu a instrukce. Naše skupinka, složená ze samých holek (Evelyne Augierová, Anežka Bártíková, Julie Grégrová, Lucie Jestřábová a Tereza Říhová) se jmenovala "cinq fellas".
  Hned po zahájení jsme se rozeběhly k našemu prvnímu stanovišti vyznačenému na mapě. Časový limit byl poměrně krátký a úkoly náročné, ale body se daly nasbírat i na neoznačených stanovištích náhodně rozmístěných na trase. 
  Po uplynutí 1 hodiny a 45 minut nám zbývalo už jen jedno stanoviště a kousek cesty k cíli.
  S bojovým duchem naší skupiny jsme nasadily rychlejší tempo a včas dorazily do cíle se všemi splněnými úkoly. Po přepočítání bodů organizátory akce jsme zjistily, že naše snaha byla užitečná. První místo, které nám vyneslo krásné ceny, jsme zašly oslavit do italské restaurace.

Jestřábová Lucie, 5.F
Fotky: