Výměnný pobyt žáků gymnázia ve Vredenu (SRN)

Výměnný pobyt žáků našeho gymnázia v partnerské škole ve Vredenu (SRN)  se překládá na termín 2. - 7. října 2016.
Pobyt německých žáků v Písku proběhne plánovaně, tj. ve dnech 11. - 17. září 2016.

 

Výměnný pobyt žáků gymnázia v Dánsku (Nr. Nissum)

Výměnný pobyt – Nr. Nissum/Dánsko – Písek 2016/2017

Pobyt v Dánsku:
38. týden - odjezd v neděli 18. 9. 2016 v pozdních večerních hodinách, návrat v sobotu 24. 9. 2016 ráno.
Místo – Nr. Nissum, obec v severním Jutsku poblíž městečka Lemvig.
Ubytování: v rodinách

Pobyt Dánů u nás:
Konec dubna 2017 – bude upřesněno po dohodě s Dány
Ubytování Dánů: v rodinách našich studentů

Celkem se může zúčastnit 30 studentů ze tříd 1.A, 1.B a 5.O našeho gymnázia.
Bude-li zájemců více, budou účastnící vybráni ve spolupráci s třídními učitelkami.

Zálohu ve výši 3.800,- Kč budeme vybírat začátkem září 2016.

Přihlášku a vyplněný dotazník studenta („Profile“) odevzdejte, prosím, do pátku 10. června 2016 v kabinetě angličtiny.

Eva Paulerová a Tereza Rothbauerová


Výstava "Karel IV. - Život otce vlasti"

VÝSTAVA KAREL IV. – ŽIVOT OTCE VLASTI

Koncem května 2016 byla v prostorách školy instalována výstava k 700. výročí narození Karla IV.
Informační materiály o životě a díle tohoto významného panovníka doplnili žáci a žákyně třídy 1. O obrázky, které namalovali.

Vystavené materiály poskytlo naší škole Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Výstava potrvá do konce června 2016.

 

Fotky: