Úspěch v Mediální olympiádě 2024

Dne 24. ledna 2024 se tři týmy ze třídy 6.O zúčastnily Mediální olympiády, kterou pořádá Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pro studenty středních škol a učilišť České republiky.

Test proběhl online formou a studenti v něm prokazovali jednak mediální gramotnost, ale také znalosti z oblasti společenských věd a přehled o aktuálním dění. Z každého kraje mohl do finálového klání postoupit pouze jeden tým s nejvyšším počtem dosažených bodů a s nejrychlejším časem odevzdání. To se podařilo týmu ve složení Sára Ettlerová, Julie Nováčková a Sofie Nováčková.

Studentky ze 6.O tak budou reprezentovat naši školu i Jihočeský kraj v celorepublikovém finále před odbornou porotou v City Campusu Ostravské univerzity 27. a 28. března 2024. Nyní je čeká natáčení videospotu na zadané téma (digitální stopa). Dalšími disciplínami budou práce s dezinformačním textem a hodnocení zpravodajského sdělení.

Playing Kafka se 7.O

Jak by se rozhodl Josef K., kdyby měl možnost volby?  Měl by šanci ovlivnit svůj osud? Na tyhle otázky se snažili odpovědět žáci 7.O v interaktivní PC hře Playing Kafka, kterou v červnu zveřejnil Goethe - Institut na svých webových stránkách. 

Slavný Kafkův Proces ožívá v rozličných situacích a čtyřčlenné týmy se snaží Josefovy problémy vyřešit. Ano, i takhle se dá proniknout do pocitů jedince, který se nachází v absurdní životní situaci, jež nemá východisko. Ale pozor! Ať se rozhodujete, jak se rozhodujete, těžká kola byrokracie se stále točí, Josefa K. drtí a vše vede k neodvratnému konci. 

Téměř celou vyučovací hodinu se 7.O snažila Josefovi pomoci prostřednictvím poutavých dialogů a interaktivních hádanek. Bylo nutné se správně rozhodnout, aby se hra ubírala žádaným směrem. A jak to s Josefem K. dopadne? Zkuste si také zahrát...

 

Naše žákyně se na Olympiádě z českého jazyka opět neztratily

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce bývá v posledních letech doménou naší školy. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Ve II.kategorii patřila první dvě místa Marii Záluské z 8.O a Soně Valdaufové ze 6.O. Výborně si vedly v jazykové části, ale M. Záluská přesvědčila porotu o svých schopnostech především při psaní slohového úkolu. Píše s lehkostí, její práce jsou stylisticky vytříbené a často překvapí svou pointou. Obě dívky postupují do krajského kola. Gratulujeme!

Co umělá inteligence neumí

Téma umělé inteligence má potenciál poutat pozornost veřejnosti, bohužel však nezřídka zavádějícím směrem. Problematice AI (artificial intelligence) se rovněž věnuje řada osob, kteří nevystudovali informatiku a uplatňování AI se ani profesně nevěnují. Přednášející, který přijal pozvání na půdu Gymnázia Písek, se mezi ně nepočítá.

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. působí na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Vyučuje zde předměty jako je Strojové učení nebo Programování. Umělé inteligenci se aktivně věnuje ve své pedagogické praxi, ve svém výzkumu a rovněž ji pomáhá s dalšími odborníky vyvíjet.

Studentům třetích ročníků pomohl nahlédnout, co AI skutečně je, jak funguje, co umí, ale také, co neumí. Během přednášky doktor Ekštein poskytl studentům možnost, aby si vyzkoušeli praktickou aplikaci AI. Vymezil se rovněž proti vyvolávání strachu, nebo dokonce paniky z umělé inteligence.

Matematické soutěže v 1. pololetí školního roku 2023 / 2024

Každý školní rok je první matematickou soutěží Logická olympiáda. Po úspěšném absolvování základního kola naši školu v kole krajském reprezentovali Václav Kubeš (1. O) a Matěj Záluský (6. O).

Matěj Záluský, vítěz školního kola Lingvistické olympiády, se v Praze zúčastnil regionálního kola této soutěže.

Pro žáky nižšího gymnázia byla druhou v pořadí Pythagoriáda. V okresním kole obsadili 1. místo, každý ve své kategorii, Šimon Statečný (2. O) a Lada Sobotková (3. O).

Biologická olympiáda kat. D a C

Ve čtvrtek 1.2.2024 na našem gymnáziu proběhla biologická olympiáda kategorie D a C. Olympiáda se skládá z teoretické části (kdy žáci vyplňují test) a z části laboratorní (kde prokazují dovednosti tvorby preparátu, práce s mikroskopem a zakreslení pozorovaného objektu). Třetí částí olympiády, je určování přírodnin – hub, rostlin i živočichů.

Soutěžní kategorie D odpovídá 6. a 7. ročníku ZŠ a letos se jí zúčastnilo 10 žáků z 1.O a 2.O. Na prvním místě se umístila Kordíková Šárka, na druhém Obytová Eliška a na třetím Rybáková Ema.

Kategorie C odpovídá 8. a 9. ročníku ZŠ. Účastnilo se jí 7 žáků z 3.O. 4.O a 1.F. První místo obsadila Šťastná Vanessa, druhé Fořtová Kristýna a třetí Kalinová Aneta.

Výhercům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na další účast v příštím roce.