Pošta pro Diakonii Písek aneb žáci seniorům a senioři žákům

Žáci 3.O ( a několik žáků 7.O ) se rozhodli v předvánočním čase potěšit obyvatele domova pro seniory. Každý ze třídy si vybral jednoho klienta a napsal mu dopis. Obálky obsahovaly různá přání, děti vyprávěly o svých snech a zážitcích, zajímaly je zkušenosti a vzpomínky starších lidí. 

Psaní byla doručena do Diakonie Písek. Tam potěšila všechny přítomné. Někteří mohli odepsat sami, některým pomáhali pečovatelé. V poslední den školy před Vánoci měly odpovědi putovat zase k nám, ale zasáhly virózy, a proto zpáteční "pošta" dorazila až po vánočních prázdninách. 

Naši žáci s napětím rozbalovali dopisy a se zájmem četli, co ten jejich "nový kamarád" napsal. Některé děti by rády v korespondenci pokračovaly a kdo ví, třeba dojde i na setkání. 

Doufáme, že akce přinesla oběma stranám samé příjemné zážitky!

Konverzační soutěž v německém jazyce

V předvánočním týdnu proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se ve třech kategoriích zúčastnilo 31 zájemců. Do okresního kola olympiády postupují v kategoriích I.B a III.A vždy tři nejúspěšnější žáci, z kategorie II.B pak vítěz školního kola reprezentuje Gymnázium Písek přímo v krajském kole soutěže.

 V kategorii I.B zvítězila Karolína Rothbauerová, druhé místo obsadil Tobias Souček a třetí byla Aneta Kalinová  -  všichni ze třídy 2.O.

Z kategorie II.B postoupí do krajského kola konverzační soutěže v němčině z prvního místa Stela Šanderová ze třídy 4.O, druhé a třetí místo vybojovali Nikol Jirčíková a Vojtěch Pelikán – oba rovněž ze 4.O.  

Nejvyšší kategorii III.A ovládl Karel Kubeš (6.O), druhé a třetí místo patřilo žákyním ze třídy 3.A – Michaele Vrbové a Kristýně Krajcové.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním a krajském kole.

Předvánoční výtvarná dílna 1.O

Žáci 1. O se při poslední hodině výtvarné výchovy před vánočními svátky pustili do výroby vánočních ozdob a svíček ze včelího vosku. Mnozí tyto výrobky použijí jako dárky pro své blízké. Vlastnoručně vytvořené ozdoby jistě přispějí k příjemné vánoční atmosféře.

Pozorování halových jevů

Astronomická sekce naší školy nezahálí ani v předvánočním období, a tak se jí v úterý 13. prosince vyskytl nádherný výhled na celou řadu tzv. halových jevů. Meteorologická situace toho rána umožnila rozsáhlý rozptyl krystalků ledu v atmosféře, které pak rozptýlily paprsky právě vycházejícího Slunce.

Na přiložených fotografiích si můžete povšimnout duhově zbarvených úkazů „vedlejší slunce“, které se vyskytují vždy 22° od původce světla (v kruhu zvaném malé halo). Také jsme zaznamenali nepříliš zřetelný halový sloup (světelný kužel nad Sluncem), který byl však viditelný jen do východu Slunce nad horizont.

Vzhlížet k obloze se zkrátka vyplatí i přes den, nikdy nevíte, jaké poklady či úžasné scenérie si pro vás přichystá.

 

Článek pro vás připravil a vlastnímí fotografiemi a videem doplnil Martin Větrovský ze třídy 8.O.

Tři herci ze 6.O pro Diakonii Písek

Ve čtvrtek 15.12.2022 zavítala do písecké diakonie Polednice. Seniory přišli totiž v předvánoční době potěšit tři žáci 6.O s komediálně laděným ztvárněním Erbenovy známé balady. Nejprve si všichni připomněli časy strávené za školními lavicemi a nejednou hlavou proběhly vzpomínky na různé zážitky se školní docházkou spojené. Poté už scéna patřila Isabele Černé, Kláře Novákové a Václavu Hálovi. Za odvedený výkon jim tleskali nejen obyvatelé domova, ale i pečovatelé a ostatní zaměstnanci. 

Hercům děkujeme a doufáme, že jsme alespoň trochu seniorům zpříjemnili čas adventu!

Setkání studentů se sochařkou Paulinou Skavovou

Jedinečné setkání studentů semináře dějin umění se sochařkou Paulinou Skavovou. Paní Skavová provedla studenty svou aktuální výstavou v Prácheňském muzeu. Při následné besedě zodpověděla dotazy a obohatila studenty informacemi ze světa současné sochařské tvorby i možnostmi studia výtvarných oborů na Akademii výtvarných umění.