Jihočeský úsměv 2022

S velkým potěšením můžeme gratulovat Emě Fikejzové z 1.O, která byla se svou básní „Sluníčko“ vybrána mezi deset oceněných v literární soutěži Jihočeský úsměv. Jedná se o každoročně pořádnou soutěž, do níž bylo v letošním roce zasláno sto šedesát soutěžních prací z celého Jihočeského kraje.

30. listopadu se Ema zúčastnila slavnostního vyhlášení ve vědecké knihovně v Českých Budějovicích, odkud si kromě svého ocenění a nového zážitku přivezla i další povzbuzení pro svou budoucí tvorbu.

Muzeum budoucnosti Linz

Dnes nebudu popisovat žádnou grotesku ani adrenalinový zážitek. Zažili jsme takový klidný vánoční výlet. Náš poslední.

Jelikož českých krás jsme se už nabažili, vyrazili jsme na předvánoční exkurzi za hranice do Ars Electronica centrum (Muzea budoucnosti), kde se rodí moderní doba technologií. Digitální technologie se propojují s uměním. S dvěma českými průvodkyněmi jsme měli možnost přeměnit své obličeje k nepoznání i proletět celou naši galaxií.

To ale není vše, co Linz nabízí. Odpoledne jsme strávili v samotném centru. Navštívili jsme známé památky. Nejvíce nás nadchnul gotický chrám Mariendom. Vše už se neslo ve vánočním duchu. Nechyběly ani tradiční trhy. Bylo nám trochu líto, že jsme zde jen na krátko, ale děkujeme za možnost vyjet dál.

Klára Počtová, 4.B

Mariendom Linz
Mariendom Linz
Ars electronica center
Muzeum budoucnosti LInz
Ars electronica center
Muzeum budoucnosti Linz

Vánoční šachový turnaj

Opět jsme si pěkně zahráli!

Letošního předvánočního setkání u královské hry se zúčastnilo 30 žáků, z toho celou pětinu tvořila odvážná děvčata, a z nich dokonce plná třetina byla z řad těch nejmladších.

Hráli jsme již podle léty osvědčeného švýcarského systému na 9 kol po 12 minutách, takže všichni hráli po celou dobu všechna kola.

Po urputných bojích se nakonec na stupních vítězů ocitli tito borci: 1. místo Matěj Záluský z 5.O, 2. místo Alex Wojdyla z 8.O a 3. místo Benedikt Chmelík ze 2.B. Jim i všem ostatním zúčastněným blahopřejeme!

Děkujeme opět panu Růžičkovi, který pro celý turnaj zajistil herní materiál i věcné ceny a také se zhostil role hlavního rozhodčího, a děkujeme rovněž všem hráčům za vzorný a bezproblémový průběh celého turnaje.

Pokud jste to tentokrát nestihli, další turnaj chystáme na jaro, kdy k účasti pozveme tradičně i žáky ostatních škol z Písku. Tak se těšte!

Junior náboj

Náboj Junior je týmová matematicko-fyzikální soutěž žáků osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  V pátek 25. listopadu se čtyři soutěžící nadšenci ze třídy 4.O (Marek Dobeš, Jakub Francisty, Michal Nikodím a Jan Novák) vydali vlakem do Českých Budějovic, kde v tělocvičně Gymnázia Jírovcova poměřovali své znalosti s 270 týmy z celé České republiky (a cca 1400 týmy z Evropy).

Týmy řeší jednotlivé úlohy, okamžitě je odevzdávají ke kontrole a za správné vyřešení získají bod. Průběžně pořadí se tedy neustále obměňuje. Dvě hodiny řešení úloh z matematiky a fyziky utekly všem jako voda. Náš tým se celou dobu držel na předních místech. Výsledné 4. místo kluky sice mrzelo, ale není proč smutnit. První tým z pořádajícího gymnázia získal 28 bodů a náš měl bodů 27 stejně jako dva před nimi. O pořadí rozhodovala mezinárodní pravidla, která zahrnovala obtížnost vyřešených příkladů.

Výsledky dějepisné olympiády

V příloze naleznete výsledkovou listinu dějepisné olympiády, která se konala 5.12.2022. První tři z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat pravděpodobně v únoru 2023. O přesném termínu budete včas informováni. Všem ostatním, kteří se, i přes nelehké téma, účastnili, děkuji.

Jarmila Pechoušková

Bratři Čapkové, animace - projektový den

V rámci projektových dnů všech 2. ročníků se v pátek 2.12. 2022 uskutečnila přednáška „Bratři Čapkové, animace“. O své bohaté znalosti v této problematice se s námi přijel podělit pan Mgr. Jiří Hlobil ze Západočeské galerie v Plzni. Výmluvným způsobem byla nastíněna doba, v níž Čapkové žili, studentům byly odhaleny mnohé inspirační zdroje tvorby obou bratrů a propojily se další dobové souvislosti – nejen otázky politické a společenské atmosféry, ale zabrousili jsme i do dobových šatníků, nahlédli jsme do jídelníčků a receptů, byly zmíněny i trendy v hudbě, která podbarvovala praktickou část projektového programu, tančilo se. Pan Hlobil také ochotně naladil kytaru a společně jsme zazpívali známou píseň Život je jen náhoda.

Významní výtvarníci Josef Skupa a Jiří Trnka, kteří stáli u zrodu velkého loutkového divadla a pronikli do tajů animace nás přenesli k praktické části.