Soutěž Finanční gramotnost

V letošním školním roce probíhá již 12. ročník soutěže Finanční gramotnost, kterou pořádá METODICA, institut pro další vzdělávání, a. s. za podpory dalších institucí včetně MŠMT. Soutěž má tři kategorie, aby pokryla věkově všechny ročníky základní a střední školy. Svým obsahem potvrzuje to, že matematika je kolem nás v každodenním životě a nemusíme se jí bát.
Žáci naší školy se poprvé do soutěže zapojili v loňském školním roce a v kategorii II se probojovali až do celostátního finále, kde obsadili krásné 2. místo. Jsme tedy rádi, že i letos si k této soutěži „našli cestu“.

Matematická olympiáda - 1. část

Víte, co se událo před 72 lety? Konal se první ročník oborové soutěže Matematická olympiáda.

Této soutěže se může zúčastnit každý žák základní i střední školy, je totiž rozdělena do několika věkových kategorií. Ale jen ti, kteří si ji už někdy vyzkoušeli, vědí, že uspět není jednoduché díky náročnosti příkladů.
Na našem gymnáziu se této olympiády účastníme každoročně, má mezi našimi žáky již své „skalní příznivce“.

Biologická olympiáda

      Dne 1. a 6. února 2023 se uskutečnila školní kola biologické olympiády. Každé kolo má 3 části. Teoretický test, poznávání živočichů, rostlin a hub a nejtěžší částí jsou dva laboratorní úkoly.
Nejvyšší kategorie A se zúčastnilo 6 žáků. Na 1. místě se umístil Jezl Vojtěch z 8.0, 2. místo obsadila Šašková Johana z 8.0 a na 3. místě skončil Sobotka Jakub  ze 7.0.
Vítězové postupují do krajského kola, které se uskuteční 24.3. 2023 v Českých Budějovicích.
Kategorii B konalo také 6 žáků. Na 1. místě se umístila Valdaufová Soňa z 5.0, 2. místo obsadila Políčková Róza z 5.0 a na 3. místě skončila Vitteková Nela z 1.A.
Krajské kolo se uskuteční 31.3. 2023 v Českých Budějovicích.

Skvělý úspěch v soutěžním pořadu Už tam budem?

V úterý 7.2. 2023 se žáci naší školy zúčastnili natáčení soutěžního pořadu Už tam budem? v Techmania v Plzni. Tým Krypton ve složení Marka Dobeše, Jakuba Francisty, Nikol Jirčíkové, Jirky Kothánka, Michala Nikodíma uspěl nejen ve vědomostních testech z fyziky a chemie, ale obstál i ve fyzických dovednostech. Jednoznačně a zaslouženě vyhrál 1. místo!  Na úspěch našich žáků se můžete podívat 31.3. na ČT1, kde se bude pořad vysílat. Vítězům velmi děkujeme za perfektní reprezentaci školy.

Gratulujeme! :)

Mezinárodní spolupráce, tvorba animovaného filmu - Sladovna, Gymnázium Písek a ZOOM Muzeum Vídeň

Odpoledne strávené ve Sladovně a práce na animaci s našimi vrstevníky z Vídně? 4.O se nedala dvakrát pobízet

Ve středu 25. ledna se dvanáct z nás vydalo vstříc novým zkušenostem s prací animátorů, kreativním myšlenkám, ale i zábavě. Jako tým jsme měli možnost vytvořit vlastního fiktivního superhrdinu a uvést ho do námi vymyšleného děje. Stejný úkol dostala i skupina žáků z rakouské Mezinárodní školy při ZOOM Muzeu Vídeň. Zápletka nastala, když jsme oba příběhy museli skloubit dohromady a vytvořit krátký film o našich superhrdinech.

Vše jsme podrobně konzultovali on-line, a přestože naši partneři pocházeli z německy mluvící země, naším dorozumívacím jazykem byla angličtina, tím pádem jsme o její hodinu nepřišli.

Po důkladném promyšlení našeho mini filmu jsme se s chutí dali do práce. K animaci jsme používali vše, co nám právě přišlo pod ruku – od kusu černého šátku až po prstýnky místo hvězd nebo třeba štětec symbolizující naši postavu.

Olympiáda ze zeměpisu

V pátek 20.1.2023 proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu.  Kategorie B a C vyplňovala test, kategorie D měla domácí práci.

Výsledky jsou následující:

Kategorie B: 1. místo – Antonín Feit,   2. místo -  Šimon Medek,   3. místo - Lada Sobotková

Kategorie C: 1. místo – Jan Novák,   2. místo – Elen Horáková,   3. místo – Bedřich Zimmermann

Kategorie D: 1. místo – Martin Větrovský,   2. místo - Kateřina Žižková,   3. místo – Zuzana Horálková

Všichni jmenovaní postupují do okresního kola. Gratulujeme!

Všem zúčastněným děkujeme za účast.