ŠkolaZdola na PREF

ŠkolaZdola na PREF
ŠkolaZdola je projekt, který má za cíl inovovat výuku na školách. Přáli bychom si, aby se v Česku učilo výrazně efektivnějším způsobem. Byli bychom rádi, kdybychom mohli do školy chodit s nadšením. Myslíme si, že výuka musí studenty hlavně bavit, protože pokud tomu tak není, nikdy se látku nenaučíme pořádně. Nechceme se ve škole vůbec nudit a nechceme, aby se po nás nudily další a další ročníky. Proto jsme se rozhodli začít něco dělat.

Beseda "Stav životního prostředí na Písecku"

Studenti 4. ročníků našeho gymnázia se ve středu dne 4. 12. 2019 zúčastnili dvouhodinové besedy na téma Stav životního prostředí na Písecku. Fungování státní správy a samosprávy nám přišel představit vedoucí odboru životního prostředí města Písek Ing. Miloslav Šatra. Žáci se dozvěděli nejen o fungování samotného odboru, ale také o odpadovém hospodářství, jež se stává v poslední době poměrně ožehavým tématem, a dotační politice.
Nechyběla živá diskuze, dotazy týkající se svozu odpadu a debata na téma agropodnikání. Řeč přišla také na lesy sužované kůrovcem, komunální politiku a otázku životního prostředí a klimatu. Po náročném, avšak přínosném dvouhodinovém bloku studenti odcházeli obohaceni o nové informace a poznatky, které lze využít nejen v dalším studiu, ale také na lokální úrovni.
Konec konců, besedy s panem inženýrem Šatrou se na našem gymnáziu staly jakousi tradicí, jež studenty v posledním ročníku provází již několik let.

EUROLYRA 2019

Dne 9. 12. 2019 se uskutečnila soutěž v uměleckém přednesu v cizím jazyce "Táborská Eurolyra".
Gymnázium Písek vyslalo reprezentovalo jedenáct žáků, kteří předvedli své znalosti a schopnosti v kategoriích anglický, německý a francouzský jazyk. V náročném dvoukolovém klání a v silné konkurenci si nejlépe vedli a zlaté příčky získali Nela Poživilová (Aj), Vojtěch Velát (Nj I.kat.) a Adam Turek (Nj II.kat.).
Druhá místa pak vybojovaly Nikol Štefanová (Aj), a Kateřina Skuhrová ve dvojici s Annou Gaierovou (Fj).
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme!

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky - výsledky soutěže

Informatická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

Benjamin

1.

 Matěj Záluský

2. O

2.

 Julie Klementová

 Julie Nováčková

 Elena Střízková

 Barbora Voráčková

2. O

2. O

1. O

Ohlédnutí za Listopadem na Gymnáziu Písek

Ohlédnutí za Listopadem na GP

Třicet let svobody v naší zemi můžeme ignorovat, zpochybňovat, nebo popírat. Na píseckém gymnáziu jsme se rozhodli toto výročí připomenout mnoha aktivitami, besedami a přednáškami. Zároveň jsme tak oslavili Mezinárodní den studentů, kterých máme plný dům.

Už v říjnu navštívil dějepisný seminář spolupracovník společnosti Post Bellum Vladimír Hanáček. Se studenty analyzoval výpovědi pamětníků Listopadu 89 zaznamenaných v dokumentárním výukovém filmu Čtyři cesty ke svobodě.

Výstava Listopad 89
Výstava Listopad 89
Výstava Listopad 89
Beseda s filmovou dokumentaristkou Ljubou Václavovou
Branná výchova - střelba ze vzduchovky
Branná výchova - Odznak zdatnosti
Branná výchova - Odznak zdatnosti
Branná výchova - protichemický oblek
Branná výchova - protichemický oblek
Dagmar Šimková
O možnostech studia v zahraničí
Písek a revoluce
Václav Havel
Spirála solidarity
Spirála solidarity

Dějepisná soutěž v Chebu

Dějepisná soutěž studentů gymnázií

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v západočeském Chebu konalo finále prestižní týmové dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Tématem letošního, již osmadvacátého, ročníku soutěže bylo Československo v letech 1978-1992 s hlavním důrazem na revoluční události roku 1989 v souvislosti s jejich třicetiletým výročím. Jedná se o dobu relativně nedávnou, která stále vzbuzuje vášně, poněvadž spousta aktérů stále ještě žije. Přesto si s tímto problémem autorský tým Gymnázia Cheb za spolupráce předních českých a slovenských historiků hravě poradil a soutěž byla organizačně výtečně zvládnutá.