Evoluce, nebo stvoření?

Tak zněl podnadpis přednášky, které jsme se zúčastnili ve čtvrtek 20. 10. 2022 v rámci biologického semináře. Přednášku vedl pan ing. Josef Potoček.
Problematiku evoluční teorie sleduje z hlediska své původní profese chemika. Předložil nám několik příkladů, na základě nichž vysvětloval nedostatky a samotnou nesmírnou složitost evoluce. Podle něj všechno kolem nás nemohlo vzniknout jen náhodnými procesy, a proto se náš vývoj nedá vysvětlit ničím jiným než zásahem Boží síly. Sám ve stvoření, jak nám ke konci přednášky řekl, věří a v zásadě nepřipouští možnost evoluce.
Řekla bych, že postoj pana Potočka přiklánějícího se ke stvoření nás přinutil vystoupit z naší bubliny, a tak jsme se obohatili o jiný názor, než je většině z nás vlastní.
Přednáška tak pro nás znamenala přínos v tom, že jsme měli možnost se zamyslet a kriticky přemýšlet. Vyvolala emoce a diskusi, kterou jsme v naší třídě vedli se spolužáky ještě dlouho po konci přednášky.

Exkurze do Lince

Dne 3. listopadu se třídy 1.A, 1.B a 5.O společně vydaly na exkurzi do rakouského Lince.
Navštívili jsme, ač částečně rozděleni, Ars Electronica Centrum a následně byli na obhlídce města. 

Ars Electronica Centrum

Okresní finále středních škol v basketbalu

V úterý 25.10. proběhlo okresní finále středních škol v basketbalu. Chlapci z naší školy suverénně vyhráli všechna utkání a postupují do krajského kola. Postupně porazili družstva Střední lesnické školy Písek a SPŠ a VOŠ Písek. Tento rok se nám podařilo sestavit i tým děvčat, která po atraktivních utkáních skončila na 2. místě. Bohužel v prvním zápase podlehla družstvu SZŠ Písek, ale ve druhém utkání zvítězila nad Obchodní akademií. Všem zúčastěným děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů.

Sestava chlapců: Štěpán Slunečko, Ondřej Chvála, Marek Lopata, František Suchánek, Bartoloměj Kačírek, Adam Polánek, Vladan Primak, Jan Pícha, Ondřej Skovajsa, Jáchym Peniaštek, Jan Zástava, Daniel Hejl

Sestava dívek: Brůhová Karolína, Kocová Anna, Zelenková Emma, Nosková Sára, Piksová Eliška, Rybáková Marie, Vitteková Nela, Černá Diana, Vlnová Anna, Hančurová Lucie, Flašková Bára, Hřebejková Natálie, Konfrštová Klára

Pozorování částečného zatmění Slunce

V úterý 25. 10. 2022 nastala zajímavá astronomická událost - částečné zatmění Slunce. Mezi naši planetu Zemi a Slunce vstoupil Měsíc a ve svém maximu tak překryl 30% slunečního kotouče.  

Vše začalo v 11:13 hod., vyvršení zatmění nastalo ve 12:17 hod., a celý proces byl ukončen ve 13:23 hod.. Během těchto dvou hodin mělo mnoho studentů i učitelů příležitost nastalou situaci sledovat.  

Za poskytnutí dalekohledů a černých fólií před oči vděčíme panu učiteli Tyle a jednomu z řad studentů, Martinu Větrovskému z 8.O. Nejen že jsme díky nim měli skvělý přehled o probíhajícím zatmění, ale také jsme si vyplnili pracovní list. Na následující dvě otázky si můžete zkusit odpovědět sami:  

  1. Jaké tři druhy zatmění Slunce známe a které z nich je nejvzácnější? 

NÁVŠTĚVA BESEDY A PROJEKCE FILMU FAMO V KINĚ PORTYČ

Ve dnech 13. a 14. října se žáci 3. O, 2. B a studenti seminářů dějin umění zúčastnili prezentace tvorby filmových škol v Písku – FAMO ZNÍ v kině Portyč.

Zvukový mistr prof. Ing. Karel Jaroš představil studentům seminářů DEU vznik filmů v současnosti i v dobách minulých. Ve své přednášce se zaměřil především na zvuk a jeho význam ve filmové tvorbě.

Velmi zajímavý byl i film Hnízdo, dokument o dětech, které vyrůstaly v náhradní péči. Po zhlédnutí filmu se žáci 3. O a 2. B měli možnost potkat s tvůrci i aktéry filmu.

Foto: Archiv FAMO a Johana Švandová

 

Výměna s francouzskou školou lycée Janot

Ve dnech 7.- 14.10.2022 do České republiky přijelo na výměnný pobyt 24 studentů z francouzského města Sens. Každý student již měl od loňského roku svého korespondenta z Česka, se kterým mohl komunikovat a poznávat se přes SMS zprávy a sociální sítě, aby poté společný týden strávili co nejpříjemněji.

 

Když francouzská výprava dorazila do Písku, studentů se ihned ujaly české rodiny. S nimi poté strávili společný víkendový čas, kdy jezdili na různé výlety a zažívali řadu dobrodružství. V pondělí jsme se všichni dostavili do naší školy. Francouzi byli seznámeni s vyučováním zde v Česku, navštívili některé hodiny angličtiny a provedli jsme je po škole. Následně celý týden trávili se svými korespondenty, kteří je doprovázeli na výletech po Česku, a tak mohli poznat některá krásná místa v jižních Čechách, jako jsou např. zámek Hluboká, Český Krumlov, Šumava, město Tábor i Písecké hory.