Závod Dračích lodí

Dne 10.5.2019 se v rámci akce Pískoviště konal závod Dračích lodích. Závod škol byl rozdělený do dvou kategorií: základní a střední školy. Mezi středními školami závodily posádky Zdravá mysl (složena se žáků Střední zdravotní školy a Střední průmyslové školy), Obchodní školy (2 posádky) a Střední zemědělské školy. Naší školu reprezentovaly dvě posádky.

Počasí od rána naznačovalo, že nebude naším přítelem. Sluníčko vysvítalo jen chvilkami a na zahřátí posádky to nestačilo. Naopak vítr se ukazoval ve vší parádě.

Závodilo se dvoukolově a časy z obou jízd se sčítaly.

Posádka Gympl A šla od začátku za obhajobou loňského vítězství. Hned v první rozjížďce ukázala, že má i letos vyhlídky na nejvyšší stupeň.

Dračí lodě 2019

Jazykově-výtvarná soutěž

Můj hrdina

Na jaře 2019 nakladatelství Fraus jako každý rok vyhlásilo jazykově-výtvarnou soutěž pro žáky 2.st.základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letošní téma bylo „Můj hrdina“.

Žáci měli popsat svého hrdinu v cizím jazyce a svůj popis doplnit ilustrací, koláží nebo grafikou. 

Z 294 příspěvků v anglickém jazyce se na 1.místě umístila žákyně 2.O Anna Zapletalová. Ve francouzském jazyce bylo hodnoceno 66 příspěvků a Nikola Pichlíková, žákyně 2.F, obsadila 2.místo.

Dne 15.5.2019 jim odborná konzultantka nakladatelství Fraus, paní Mgr.Maroušková přijela poblahopřát a předat věcné ceny. Nadační fond naší školy oběma žákyním poděkoval za reprezentaci a odměnil je knižními poukázkami.

Projektové dny estetiky - jaro 2019

Ve dnech 23. a 24. dubna se zúčastnily třídy 2 A, 2.B, 6.O a část 4.F druhé časti projektových dnů estetické výchovy. Pokračovalo se v tématu „100 let republiky“.
Na úterý byl naplánován program v aule školy. V úvodu připomněli studenti z 2.A podzimní část projektových dnů, kdy jsme navštívili představení Tančírna 1918-2018 v Divadle ABC, Rudolfinum a výstavu Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Právě na poslední zmíněný bod navazovala přednáška Veroniky Soukupové na téma „F. Kupka a jeho práce pro republiku“. Ve třetí části programu představili žáci 2.B své prezentace, v nichž zmapovali vývoj české hudby za poslední století. Po přestávce byla na řadě přednáška Tomáše Lygy, tentokrát o klíčových okamžicích vývoje českého filmu. Na závěr předvedly třídy 2.A a 6.O svá taneční a hudební vystoupení, v nichž se věnovaly klíčovým okamžikům a známým hitům v historii republiky.

Poznávací zájezd do Anglie 10.4.-14.4.2019

Výlet do Anglie

 Naše škola připravila pro své studenty pětidenní výlet do Anglie. Zahrnoval návštěvu čtyř významných, i když možná méně známých měst a samozřejmě návštěvu Londýna.

        Tento rok bylo studentům poprvé umožněno dopravit se do Anglie letecky, díky tomu jsme měli více času na pobyt tam.  Z Prahy jsme odlétali ve středu po poledni za doprovodu našeho průvodce. Let probíhal příjemně a po hodině a půl jsme s letadlem dosedli na letišti Gatwick. Další cesta vedla vlakem a pak rovnou do hotelu v přístavním městě Portsmouth na jihu Anglie. Po příjezdu jsme si město trochu prošli. Viděli jsme katedrálu a stavbu dříve sloužící jako hospic a kostel. Tyto dvě budovy jsou významné tím, že jako jediné stavby ve městě přečkaly několik válečných konfliktů.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – KRAJSKÁ A OKRESNÍ KOLA

Žáci našeho gymnázia se každým rokem pravidelně zúčastňují soutěže Matematická olympiáda. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce.

V lednu se na Přírodovědecké fakultě JČU konalo krajské kolo kategorie A, tj. žáků, kteří maturují v letošním a příštím školním roce. Ze školního kola do Českých Budějovic postoupili Marek Novák z 6. 0 a Michal Kupec z 5. F. Michal získal v krajském kole stejný počet bodů jako žák na třetím místě (a pouze o jeden bod méně než měli soutěžící na prvním a druhém místě), ale pravidla MO ho odsunula na i tak krásné 4. místo. Marek se umístil na 26. příčce a, i když byl proti ostatním v nevýhodě, protože bude maturovat až za dva roky, nechal za sebou ještě 16 svých starších soupeřů.

Krajská soutěž v programování


               Jihočeský kraj

V pátek 26. dubna 2019 se Tomáš Vojík, student oktávy,  zúčastnil krajské soutěže v programování. Toto kolo vyhlašovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pořádal ho M-tes v Českých Budějovicích. Tomáš Vojík obsadil v kategorii pro mládež 1. místo.
Blahopřejeme!