Jak jsme volili...

Ve dnech 12.-13. prosince se na naší škole uskutečnily studentské prezidentské volby. Při volební účasti 35 %, tj. 150 studentů vyhrála jednoznačně Danuše Nerudová s 64 % hlasů. Následoval ji Petr Pavel s 23 % hlasů, dále pak Pavel Fischer a Andrej Babiš se 4 %, Marek Hilšer s 2 %, Josef Středula a Tomáš Zima s 1,2 % a Jaroslav Bašta s 0,6 % hlasů.

Děkujeme všem zúčastněným voličům!

Za volební komisi

Kateřina Čapková, Jan Trejla, Vojtěch Malina

MČR v cyklokrosu

Ve dnech 10. 12. - 11. 12. 2022 proběhlo v Rýmařově Mistrovství ČR v cyklokrosu.
Žákyně našeho gymnázia Karolína Rothbauerová ze třídy 2.O se stala mistryní ČR v kategorii starších žákyň.
Gratulujeme.

Jak 2.B sázela stromky.

Dne 9.12. jsme se za ranního mrazíku v 8:15 vydali s MHD do Semic, kde nás už čekala koordinátorka aktivity Sázíme stromy. Přes ves jsme se vydali do lokality pod píseckými lesy, kde polní cesta vede do lesa. Tam nás přivítal pan Manhal z odboru životního prostředí a byly již přichystány rýče, hrábě, buchary a hlavně stromky! Mráz nám nedovolil dlouho postávat a tak jsme se po proškolení, proč a jak sázet, pustili do práce. Země nebyla promrzlá a díry na stromky šlo vykopat celkem snadno. Náročnější byla práce s bucharem, kterým se zatloukaly kůly. Pak už jen stromek opatrně vsadit, hlínu udusat, vytvořit val na zachycení vody, připevnit ke kůlu a obehnat pletivem. Do země se dostaly stromky švestek, hrušní a třešní.Těšíme se, že za pár let při procházce píseckými lesy ochutnáme plody našich stromků a vzpomeneme, že to byl pěkný den. Domů jsme se vraceli špinaví od hlíny a bláta, ale s hřejivým pocitem, že to byla dobrá akce.

Táborská Eurolyra

V pondělí 5.12. 2022 proběhl v prostorách Městské knihovny v Táboře a v tamním Divadle Oskara Nedbala již 8. ročník soutěže v recitaci v cizích jazycích s názvem Táborská Eurolyra. Recitační přehlídky se tentokrát zúčastnila více než stovka recitátorů. Soutěžilo se ve čtyřech cizích jazycích: v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině.

Naše gymnázium reprezentovalo třináct studentů a studentek. Písecká výprava byla velmi úspěšná. Zvláštní ocenění poroty získali v anglickém jazyce Jan Mistura (4.F) a Elen Horáková (2.F), ve francouzském jazyce Anna Buchalová (4.F) a Zdeňka Mžíková (2.F) a v německém jazyce Viktorie Mohňanská (5.O).

Všem účastníkům pak porotci poděkovali za ochotu věnovat se cizím jazykům nad rámec školních povinností a ocenili jejich odvahu vystoupit před publikem s přednesem cizojazyčného textu.

Viktorie Mohňanská, 5.O

Účast na Regionální konferenci Evropského parlamentu mládeže v ČB 2022

Od pátku do neděle (2. – 4. prosince 2022) diskutovalo v Českých Budějovicích 80 středoškoláků z celé ČR o aktuálních evropských i globálních problémech a pokoušeli se společně navrhnout jejich řešení. Zasedání se také zúčastnili studenti ze Švédska a několik studentů ze Slovenska. Celá konference probíhala jako každý rok výhradně v angličtině.

Z řad našich studentů se tentokrát jako soutěžící zúčastnili tři žáci ze 3.F (Klára Appeltová, Jan Pašek a Jan Pexídr) a tři studenti z 5.O (Nela Poživilová, Barbora Voráčková a Petr Malkus, který však musel ze zdravotních důvodů svou účast předčasně ukončit).

V komisích složených ze studentů z různých škol byla probírána aktuální témata, týkající  se například situace na Ukrajině, různých společenských problému, nebo světa po pandemii Covid 19, atd.

Studentům děkujeme za důstojnou reprezentaci našeho gymnázia.

Prohlídka Městské knihovny Písek

Dne 5.12. jsme šli jako třída 1.O na prohlídku do Městské knihovny Písek. Chvilku jsme si povídali o historii a pak jsme si prošli samotnou knihovnu. Viděli jsme místa, která k vidění běžně nejsou, i knihy, které jsou velmi vzácné a drahé. Mě to samotného bavilo, a i když jsem na podobné prohlídce knihovny již byl dříve, do budoucna bych tam klidně ještě šel.

Benjamin Lusk, 1.O