Školní knihovna - vrácení knih

Z důvodu šíření pandemie viru COVID-19 žádáme všechny žáky a ostatní čtenáře školní knihovny,

aby v rámci nouzového stavu dodržovali tato pravidla!

1. Vstupujte pouze s rouškou a jednotlivě!

2. Před vstupem do knihovny dodržujte rozestupy 2
    metry!

 2. Při vstupu do knihovny je vlevo vedle dveří umístěna     
     dezinfekce na ruce, kterou prosím použijte!

3. Knihy odkládejte do určené krabice!

5. V knihovně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou!

6. Knihy se pouze vracejí, půjčení není možné!    

Vrácené knihy budou dány do karantény (3 dny) a poté

vráceny do knižního fondu.

Děkujeme za pochopení.

Výpůjční doba (do 31. 5. 2020)

Úterý 9.45 - 10.15 hod.

Středa 10.15 - 10.30 hod.

Čtvrtek 9.45 - 10.15 hod.

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství

Aktualizovaný harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství (zdroj: www.msmt.cz, MŠMT, 30. 4. 2020)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol (?) Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků).

Informace o ochraně zdraví a provozu SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

V příloze najdete informace zveřejněné MŠMT dne 2. 5. 2020, které se týkají ochrany zdraví a provozu SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

Aktuálně - vyzvednutí studijních materiálů ze šatních skříněk

Vyzvednutí studijních materiálů ze šatních skříněk
V současné době, byť dochází k postupnému uvolňování opatření, stále platí, že žákům, nezletilým i zletilým, je vstup do školy zakázán.
Zákonní zástupci žáků mohou vyzvednout studijní materiály ze šatních skříněk, nikoliv ze tříd, ve čtvrtek 30. 4. 2020  a v pondělí 4. 5. 2020 v době od 9:00 hod. do 12:00 hod.


 

Přání

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče!

Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků.

Kolektiv zaměstnanců Gymnázia Písek

Odstávka systému Komens

Odstávka Komensu a e-mailu
Z důvodu nezbytné údržby a aktualizace nebude od pátku 10. 4. 2020 do pondělí 13. 4. 2020 funkční školní komunikační systém Komens a ani webový server.
Velmi se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Za gymnázium Michal Drnec

Přijímací řízení a maturitní zkoušky AKTUÁLNĚ

V příloze najdete aktuální informace k přijímacímu řízení a maturitním zkouškám.

ZÁKON č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020, o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
(Úplné znění ke dni 27. 3. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.)