Pronájem tělocvičen - pozastavení

Na základě opatření přijatých vládou ČR je s okamžitou platností, tj. od pátku 9. 10. 2020, pozastaven pronájem tělocvičen gymnázia.
Děkujeme za pochopení.
 

Úspěch žákyň třídy 4.O

Dne 25. 9. 2020 se tým žákyň ze třídy 4.O ve složení Anna Zapletalová, Klára Nováková, Zuzana Horálková a Isabel Černá zúčastnil celostátního finále soutěže "Rozpočti si to", které z důvodu pandemie bylo organizováno online.
Tento tým v konečném součtu bodů obsadil celkové 2. místo.
Blahopřejeme za dosažení skvělého úspěchu a reprezentaci školy.


 
Výsledková listina soutěže "Rozpočti si to". Na 2. místě tým Gymnázia Písek.

Omezení provozu školy

Aktuálně!
V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl Jihočeský kraj označen na semaforu jako zelený, tudíž od pondělí 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách.
(viz. příloha)


Vážení rodiče, milí žáci!

Koronavirus - aktuální informace


Vážení rodiče, žáci a žákyně!

V úterý 22. 9. 2020 bylo u jednoho ze žáků našeho gymnázia potvrzeno onemocnění Covid - 19.
Krajskou hygienickou stanicí byla pro třídu, kterou žák navštěvuje, nařízena preventivní karanténa.
Ve škole bude i nadále vyžadováno dodržování epidemiologických opatření.
Žádáme Vás o dodržování těch nejzákladnějších hygienických pravidel, stanovených pro tuto situaci. Nošení roušek, pravidelné mytí rukou, používání dezinfekce, případně dodržování rozestupů.
Doufáme, že nedojde k výraznější změně situace, např. počet nakažených přesahující 30 % všech žáků a pedagogů, počet nakažených pedagogů neumožňující zajištění běžného provozu školy, apod., aby epidemiologická opatření pro naši školu nemusela být zpřísněna.
Do karantény by individuálně mohli být rozhodnutím KHS zařazeni i žáci, kteří s pozitivně testovaným nechodí do jedné třídy, ale navštěvovali s ním např. některý z povinně volitelných předmětů či s ním přišli do jiného bližšího kontaktu.

Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně sil, optimismu a víry, že brzy bude líp.

Michal Drnec, ředitel školy
 


 

Ředitelské volno

Aktuálně!
Na základě doporučení nadřízených orgánů ze dne 22. 9. 2020 vyhlašuji ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020.
Ředitelské volno naplánované na úterý 29. 9. 2020 se tímto ruší.
Velmi se omlouvám za způsobené komplikace.
Michal Drnec, ředitel skoly

Povinnost nošení roušek ve třídách

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pátku 18. září povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních škol.
Povinnost se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.

Aktuálně (18. 9. 2020)
V příloze jsou uloženy informace pro školy o vydání nových mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.
 

Mimořádná opatření pro školy na základě rozhodnutí bezpečnostní rady kraje

Bezpečnostní rada kraje v úterý 15. září na svém jednání rozhodla o dalších mimořádných opatřeních

(zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/bezpecnostni-rada-kraje-v-utery-15-zari-na-svem-jednani-rozhodla-o-dalsich-mimoradnych-opatrenich)

Další mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje proběhlo v úterý 15. září. Její členové v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou vzali na vědomí zhoršující se situaci v regionu a společně hledali cesty, jak zabránit šíření nákazy. Zároveň co nejméně omezovat život v regionu, zatěžovat zdravotnický systém a ekonomiku. Rozhodli se proto pro povinnost nošení roušek na školách od druhého stupně základních škol výše a změnu ve způsobu testování u bezpříznakových osob v nařízené karanténě.

Povinnost nošení roušek ve škole

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).
Mimořádné opatření najdete ZDE.
Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje.
Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
- osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

Nařizování karantény ve školách


Nařizování karantény ve školách – metodický návod MŠMT

MŠMT vydalo metodický návod pro nařizování karantény ve školách. Také rodiče by měli mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění covid-19 ve školách. Tento materiál by Vám mohl pomoci k přehlednější orientaci v postupech krajské hygienické stanice v takové situaci. 

Stručně shrnuto: V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd.
Celý materiál naleznete zde.

Začátek školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci!

Jsme na začátku nového školního roku a troufám si tvrdit, že ještě nikdy nikdo nevstupoval na začátku měsíce září do nového školního roku s takovou nejistotou, obavami a tak velkým množstvím otázek, na které se prakticky nedá odpovědět, jako v současné době MY. Vy, žákyně a žáci, Vaši rodiče, já a mí kolegové, prostě všichni, kterých se dotýká „školní život“.

Na konci minulého školního roku jsme všichni věřili, že se epidemiologická situace bude zlepšovat a vstup do nového školního roku proběhne bez větších komplikací. Tušili jsme, že začátek nebude stejný jako v letech „před koronavirem“, ale věřili jsme ve zlepšení situace. Opak je však pravdou. Situace se nezlepšuje, spíše naopak.

Nový školní rok ještě ani nezačal a již jsou některé školy v naší republice z důvodu koronavirové nákazy uzavřeny a začátek školního roku v nich posunut.

Chtěl bych Vás všechny ujistit, že společně se svými kolegy, udělám vše pro to, aby začátek školního roku proběhl dle stanoveného plánu a nečekaných  a narychlo realizovaných změn, bylo co nejméně.

Všichni ovšem známe okřídlené „člověk míní a příroda mění“. Může se stát, že situace se nečekaně změní ze dne na den. S tím musíme počítat.

Věřme, že v České republice nenastane po otevření škol stejná situace jako v sousedním Německu, víme, jaká opatření k začátku školního roku zavádějí ve Slovenské republice.