Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020


Vláda ČR dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků středních škol ve školách.
MŠMT pro střední školy stanovilo 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 jako volné dny.
V tyto dny není na základě ustanovení § 184a školského zákona povinné vzdělávání distančním způsobem.
Žákům se v tyto dny školní stravování neposkytuje.
Úplné znění Informací k provozu, Opatření MŠMT a Usnesení Vlády ČR je uloženo v příloze.

Prezenční výuka od 7. 12. 2020

Milí žáci, žákyně, rodiče!

Od pondělí 7. prosince 2020 nastupují k prezenčnímu studiu žáci nižšího gymnázia (třídy 2.O, 4.O a 1.F) a některé třídy vyššího gymnázia.
Třídy 1.O, 3.O a 2.F, které v týdnu od 30. 11. 2020 měly prezenční výuku, mají v týdnu od 7. 12. 2020 výuku distanční.
Nově se k prezenční výuce vrací i žáci vyššího gymnázia. Stejně jako je tomu u žáků nižšího gymnázia, i zde je prezenční výuka realizována tzv. rotačním způsobem, tzn. že v týdnu od  7. 12. 2020 ke studiu prezenčním způsobem nastoupí třídy 5.O, 6.O, 7.O, 3.F, 4.F a 3.B, v dalším týdnu, od 14. 12. 2020 pak třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A a 5.F.
Cílem rotační výuky je snížení počtu žáků přítomných ve škole. Třída, která nedochází na prezenční výuku, pokračuje ve studiu distančním způsobem.
Jak dlouho tento způsob vydrží, není schopen nikdo předpovědět.
Všichni věříme, že situace se bude vyvíjet příznivě a výuka se brzy navrátí k plnohodné prezenční formě bez "rotačního" omezení.
V okamžiku, kdy budou zpřístupněné další informace, týkající se vzdělávání, budete okamžitě informováni prostřednictvím webových stránek a Bakalářů.
Žáci v prezenční formě výuky mají nárok na stravu (informace z Domova mládeže). Nezapomeňte svým dětem přihlásit obědy (https://www.strava.cz/strava)

Pro uchazeče do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Uchazeči do studijního oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté), kteří podali jednu přihlášku na školu, která koná Jednotnou přijímací zkoušku (naše gymnázium) a druhou přihlášku na školu, která tuto zkoušku nekoná, obdrží od naší školy pozvánku na 2 termíny konání Jednotné přijímací zkoušky.
Mají možnost konat zkoušku v obou termínech. Zda této možnosti využijí či nikoliv, je pouze na nich.
Pro podrobnější informace (bod VIII a odůvodnění k bodu VIII) klikněte na Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení

Návrat k prezenční výuce

Rozhodnutí MŠMT o dalším postupu rozvolňování epidemiologických opatření ve školství

AKTUÁLNĚ VLOŽENO DNE 24. 11. 2020

(klikněte na odkaz)

Jak je to se skutečným návratem maturantů? (pohled očima gymnázií)


V příloze je uložena školská část PES (tisková zpráva MŠMT ze dne 23. 11. 2020)

Od středy 25. listopadu 2020 se k prezenčnímu způsobu vzdělávání vracejí žáci maturitních ročníků (třídy 4.A, 4.B, 6.F, 8.O). Návrat k prezenční výuce není bez komplikací a výraznějších omezení.

Aktualizace opatření ke dni 20. 11. 2020

Aktualizace ke dni 20. 11. 2020

(pro otevření klikněte na odkaz)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od středy 25. 11. 2020, resp. od pondělí 30. 11. 2020, najdete i v níže uložené příloze.

Aktualizace ke dni 18. 11. 2020

V níže uložené příloze najdete seznam "Opatření PES pro oblast školství"

Aktualizace ke dni 12. 11. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Aktualizace ke dni 30. 10. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení, resp. opatření)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 4. 11. 2020

Pro zájemce o studium

Den otevřených dveří!
Vážení rodiče, uchazečky a uchazeči o studium!
Z důvodu platných omezení a přijatých krizových opatření, vztahujích se k epidemii onemocnění Covid-19, nebude možné realizovat "Den otevřených dveří" klasickou formou.
Ve spolupráci se společností SCIO pro Vás připravujeme pilotní projekt "Den otevřených dveří na Gymnáziu Písek - virtuální studio".
Díky této variantě, milé uchazečky a uchazeči, nepřijdete o představení možností studia na naší škole a všeho, co se studiem na píseckém gymnáziu souvisí.
Současně s tím máte možnost spolupodílet se na vzniku tohoto premiérového "Dne otevřených dveří" a ovlivnit vytváření této náhradní a netradiční formy.
Na vše, co Vás ve vztahu ke studiu zajímá, máte možnost se zeptat.
Všechny dotazy pište do komentářů FB stránkách gymnázia https://www.facebook.com/gymnapi nebo zašlete na adresu info@gymna-pi.cz, a to nejpozději do neděle 8. 11. 2020.
Informace o přesném termínu "Dne otevřených dveří" zveřejníme na FB stránkách a na https://www.gymna-pi.cz/
Těšíme se na Vás a děkujeme.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy


 
Budova Gymnázia Písek

Pronájem tělocvičen - pozastavení

Na základě opatření přijatých vládou ČR je s okamžitou platností, tj. od pátku 9. 10. 2020, pozastaven pronájem tělocvičen gymnázia.
Děkujeme za pochopení.
 

Úspěch žákyň třídy 4.O

Dne 25. 9. 2020 se tým žákyň ze třídy 4.O ve složení Anna Zapletalová, Klára Nováková, Zuzana Horálková a Isabel Černá zúčastnil celostátního finále soutěže "Rozpočti si to", které z důvodu pandemie bylo organizováno online.
Tento tým v konečném součtu bodů obsadil celkové 2. místo.
Blahopřejeme za dosažení skvělého úspěchu a reprezentaci školy.


 
Výsledková listina soutěže "Rozpočti si to". Na 2. místě tým Gymnázia Písek.

Omezení provozu školy

Aktuálně!
V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl Jihočeský kraj označen na semaforu jako zelený, tudíž od pondělí 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách.
(viz. příloha)


Vážení rodiče, milí žáci!