Pro uchazeče do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Uchazeči do studijního oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté), kteří podali jednu přihlášku na školu, která koná Jednotnou přijímací zkoušku (naše gymnázium) a druhou přihlášku na školu, která tuto zkoušku nekoná, obdrží od naší školy pozvánku na 2 termíny konání Jednotné přijímací zkoušky.
Mají možnost konat zkoušku v obou termínech. Zda této možnosti využijí či nikoliv, je pouze na nich.
Pro podrobnější informace (bod VIII a odůvodnění k bodu VIII) klikněte na Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení

Návrat k prezenční výuce

Rozhodnutí MŠMT o dalším postupu rozvolňování epidemiologických opatření ve školství

AKTUÁLNĚ VLOŽENO DNE 24. 11. 2020

(klikněte na odkaz)

Jak je to se skutečným návratem maturantů? (pohled očima gymnázií)


V příloze je uložena školská část PES (tisková zpráva MŠMT ze dne 23. 11. 2020)

Od středy 25. listopadu 2020 se k prezenčnímu způsobu vzdělávání vracejí žáci maturitních ročníků (třídy 4.A, 4.B, 6.F, 8.O). Návrat k prezenční výuce není bez komplikací a výraznějších omezení.

Aktualizace opatření ke dni 20. 11. 2020

Aktualizace ke dni 20. 11. 2020

(pro otevření klikněte na odkaz)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od středy 25. 11. 2020, resp. od pondělí 30. 11. 2020, najdete i v níže uložené příloze.

Aktualizace ke dni 18. 11. 2020

V níže uložené příloze najdete seznam "Opatření PES pro oblast školství"

Aktualizace ke dni 12. 11. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Aktualizace ke dni 30. 10. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení, resp. opatření)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 4. 11. 2020

Pro zájemce o studium

Den otevřených dveří!
Vážení rodiče, uchazečky a uchazeči o studium!
Z důvodu platných omezení a přijatých krizových opatření, vztahujích se k epidemii onemocnění Covid-19, nebude možné realizovat "Den otevřených dveří" klasickou formou.
Ve spolupráci se společností SCIO pro Vás připravujeme pilotní projekt "Den otevřených dveří na Gymnáziu Písek - virtuální studio".
Díky této variantě, milé uchazečky a uchazeči, nepřijdete o představení možností studia na naší škole a všeho, co se studiem na píseckém gymnáziu souvisí.
Současně s tím máte možnost spolupodílet se na vzniku tohoto premiérového "Dne otevřených dveří" a ovlivnit vytváření této náhradní a netradiční formy.
Na vše, co Vás ve vztahu ke studiu zajímá, máte možnost se zeptat.
Všechny dotazy pište do komentářů FB stránkách gymnázia https://www.facebook.com/gymnapi nebo zašlete na adresu info@gymna-pi.cz, a to nejpozději do neděle 8. 11. 2020.
Informace o přesném termínu "Dne otevřených dveří" zveřejníme na FB stránkách a na https://www.gymna-pi.cz/
Těšíme se na Vás a děkujeme.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy


 
Budova Gymnázia Písek

Pronájem tělocvičen - pozastavení

Na základě opatření přijatých vládou ČR je s okamžitou platností, tj. od pátku 9. 10. 2020, pozastaven pronájem tělocvičen gymnázia.
Děkujeme za pochopení.
 

Úspěch žákyň třídy 4.O

Dne 25. 9. 2020 se tým žákyň ze třídy 4.O ve složení Anna Zapletalová, Klára Nováková, Zuzana Horálková a Isabel Černá zúčastnil celostátního finále soutěže "Rozpočti si to", které z důvodu pandemie bylo organizováno online.
Tento tým v konečném součtu bodů obsadil celkové 2. místo.
Blahopřejeme za dosažení skvělého úspěchu a reprezentaci školy.


 
Výsledková listina soutěže "Rozpočti si to". Na 2. místě tým Gymnázia Písek.

Omezení provozu školy

Aktuálně!
V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl Jihočeský kraj označen na semaforu jako zelený, tudíž od pondělí 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách.
(viz. příloha)


Vážení rodiče, milí žáci!

Koronavirus - aktuální informace


Vážení rodiče, žáci a žákyně!

V úterý 22. 9. 2020 bylo u jednoho ze žáků našeho gymnázia potvrzeno onemocnění Covid - 19.
Krajskou hygienickou stanicí byla pro třídu, kterou žák navštěvuje, nařízena preventivní karanténa.
Ve škole bude i nadále vyžadováno dodržování epidemiologických opatření.
Žádáme Vás o dodržování těch nejzákladnějších hygienických pravidel, stanovených pro tuto situaci. Nošení roušek, pravidelné mytí rukou, používání dezinfekce, případně dodržování rozestupů.
Doufáme, že nedojde k výraznější změně situace, např. počet nakažených přesahující 30 % všech žáků a pedagogů, počet nakažených pedagogů neumožňující zajištění běžného provozu školy, apod., aby epidemiologická opatření pro naši školu nemusela být zpřísněna.
Do karantény by individuálně mohli být rozhodnutím KHS zařazeni i žáci, kteří s pozitivně testovaným nechodí do jedné třídy, ale navštěvovali s ním např. některý z povinně volitelných předmětů či s ním přišli do jiného bližšího kontaktu.

Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně sil, optimismu a víry, že brzy bude líp.

Michal Drnec, ředitel školy
 


 

Ředitelské volno

Aktuálně!
Na základě doporučení nadřízených orgánů ze dne 22. 9. 2020 vyhlašuji ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020.
Ředitelské volno naplánované na úterý 29. 9. 2020 se tímto ruší.
Velmi se omlouvám za způsobené komplikace.
Michal Drnec, ředitel skoly