Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Aktualizace ke dni 15. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 15. února 2021 do 28. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 15. 2. 2021 do neděle 28. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021

Aktualizace ke dni 1. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 11. 1. 2021

Aktualizace ke dni 22. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Seznámení s klasifikací za 1. pololetí

Milí žáci, vážení rodiče, 

vzhledem k pokračování úplné distanční výuky i v posledním týdnu 1. pololetí není možné osobní předání výpisu z vysvědčení, resp. vysvědčení pro žáky maturitních ročníků, v listinné podobě.
Výpis bude předán třídními učiteli žákům nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se žáci dané třídy vrátí k prezenční výuce.
Informace o hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete v systému Bakaláři od 28. 1. 2021.
Podle vyjádření MŠMT a MZdr se v tomto týdnu žádné změny v docházce do školy neplánují, o dílčích změnách týkajících se maturitního ročníku se uvažuje nejdříve od 1. 2. 2021.
V týdnu od 1. 2. 2021 do 5. 1. 2021 má gymnázium jarní prázdniny..
O případných změnách Vás budeme informovat na webu školy a v Bakalářích.
 

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 25. 1. 2021

Aktualizace ke dni 22. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 25. ledna do 1. února i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 25. 1. 2021 do pondělí 1. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 11. 1. 2021

Aktualizace ke dni 8. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 11. 1. 2021 do pátku 22. 1. 2021 (znění najdete v níže uložené příloze).


 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Aktualizace ke dni 27. 12. 2020

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od neděle 27. 12. 2020 do neděle 10. 1. 2021 (znění najdete v níže uložené příloze).

Od pondělí 4. 1. 2021 do neděle 10. 1. 2021 dochází k návratu vzdělávání všech ročníků gymnázia na DISTANČNÍ VÝUKU.

 

Olympiády v českém jazyce

Výsledky Olympiády v ČJ

I přes nepříznivou situaci v souvislosti s koronavirovou krizí se letošního ročníku Olympiády v českém jazyce zúčastnilo celkem 21 studentů – 8 v I.kategorii /8. a 9. třída ZŠ – u nás 3.O, 4.O, 1.F, 2.F/ a 13 ve II.kategorii /1. – 4.ročník SŠ/.
Žáci pracovali online v odpoledních hodinách, tedy v čase po online vyučování. Patří jim za to letos naše zvláštní uznání a poděkování.
Výsledky:
I.kategorie –  1.místo Barbora Voráčková 3.O 45 bodů/25 gramatika, 20 sloh/,
                      2.místo Julie Klementová 3.O 42 bodů/24 gramatika, 20 sloh/
II.kategorie – 1.místo Bořivoj Putna 7.O 43 bodů/23 gramatika, 20 sloh/
                      2.místo Zuzana Míšková 42 bodů/24 gramatika, 18 sloh/

Za komisi ČJL V.Vlášková.