Školní online pokladna - AKTUALITA.

Rodiče žáků, kteří již byli registrování ve Školním programu v jiné škole v minulém školním roce, musí pro změnu školy kontaktovat podporu programu. Zaměstnanci podpory provedou změnu a přiřadí žáky k našemu gymnáziu. Jinak to bohužel u již registrovaných rodičů a jejich dětí není možné.

Kontakt na podporu ŠOP – p. Jana Hlásková – 731 303 265 nebo podpora@skolniprogram.cz.

Informační setkání rodičů žáků budoucích 1. ročníků s vedením školy

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách budoucích prvních ročníků se uskuteční v pondělí 27. 6. 2022 a v úterý 28. 6. 2022 v následujích časech:

Pondělí 27. 6. 2022
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 16:00 hod.

Úterý 28. 6. 2022

Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia

 

Třídní schůzky

V úterý 12. 4. 2022 se budou od 16:00 hod do 17:00 hod. konat třídní schůzky.