Ředitelské volno

Na pátek 18. 11. 2022 vyhlašuje ředitel školy z provozně - ekonomických důvodů ředitelské volno.
Odběr stravy ve školní jídelně není v tento den možný. Obědy budou žákům odhlášeny hromadně.

Den otevřených dveří

Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu srdečně zveme na Den otevřených dveří.
                                       Těšíme se na Vaši návštěvu.
                                                             GP

Školní online pokladna - AKTUALITA.

Rodiče žáků, kteří již byli registrování ve Školním programu v jiné škole v minulém školním roce, musí pro změnu školy kontaktovat podporu programu. Zaměstnanci podpory provedou změnu a přiřadí žáky k našemu gymnáziu. Jinak to bohužel u již registrovaných rodičů a jejich dětí není možné.

Kontakt na podporu ŠOP – p. Jana Hlásková – 731 303 265 nebo podpora@skolniprogram.cz.

Informační setkání rodičů žáků budoucích 1. ročníků s vedením školy

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách budoucích prvních ročníků se uskuteční v pondělí 27. 6. 2022 a v úterý 28. 6. 2022 v následujích časech:

Pondělí 27. 6. 2022
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 16:00 hod.

Úterý 28. 6. 2022

Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia