Třídní schůzky

Vážení rodiče!

Na úterý 9. 11. 2021 od 16:00 hod. byly naplánované třídní schůzky, které měly proběhnout prezenční formou.

Na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí jsme se rozhodli, že schůzky proběhnou online formou přes aplikaci MSTeams.

V době od 16:00 hod. do 16:30 hod. bude k dispozici třídní učitel. Pro přihlášení do MSTeams použijte, prosím, přihlašovací údaje Vašeho dítěte.

V následujících dnech, od 10. 11. do 12. 11. 2021, budete mít možnost individuálních prezenčních konzultací s ostatními vyučujícími.

Termín na konzultaci si, prosím, domluvte s vyučujícím přes Komens (Bakaláře) nebo e-mail (pro zjištění e-mailové adresy klikněte zde kontakty učitelů).

Při individuální konzultaci dodržujte, prosím, platná hygienická opatření, především zakrytí úst a nosu respirátorem.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Michal Drnec

Ředitelské volno 25. 10. - 26. 10. 2021

Na základě posouzení současného stavu epidemiologické covidové situace v Jihočeském kraji a po projednání s vedením Krajské hygienické stanice doporučuje vedení Jihočeského kraje všem školám prodloužit podzimní prázdniny o 2 dny vyhlášením ředitelského volna.
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561 Sb. (školský zákon) vyhlašuji pro žáky gymnázia na dny pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ředitelské volno.
V tyto dny nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně, obědy budou odhlášené hromadně.
V současné době se předpokládá, že se žáci k výuce vrátí v pondělí 1. 11. 2021.
O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na webových stránkách školy a v Komensu (na Bakalářích).

Mgr. Michal Drnec, ředitel školy

Ředitelské volno

Na pondělí 27. 9. 2021 a pátek 1. 10. 2021 vyhlašuje ředitel školy z organizačních a provozně technických důvodů ředitelské volno.
Školní jídelna v tyto dny pro žáky nevaří, obědy budou hromadně odhlášené.
Děkuji za pochopení.
Michal Drnec
 

Školní online pokladna - AKTUALITA.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

děkujeme Vám za Vaši registraci v novém modulu Školní online pokladny. Velmi si vážíme naší vzájemné spolupráce.

K dnešnímu dni je zaregistrována téměř polovina rodičů našich žáků.

MInimální výše prvního vkladu do ŠOP byla vedením školy stanovena na částku 500,- Kč

Kontaktní osobou pro školní online pokladnu v naší škole je Bc. Andrea Šmidmajerová - smidmajerova.andrea@gymna-pi.cz - 739 030 842.

 

Ještě jednou Vám děkujeme za fajn spolupráci a přejeme krásné zářijové dny

A.Šmidmajerová

Kdy se žák nemusí ve škole testovat?

Milí žáci, vážení rodiče,

na začátku září, konkrétně 1., 6. a 9. září, ministerstva školství a zdravotnictví naplánovala testování žáků.

Naše škola využije opět antigenní testy a bude testovat způsobem, který již znáte z minulého školního roku. Rádi bychom Vás požádali o informace, které s testováním souvisejí.

Pokud patříte mezi žáky, kteří nově prodělali onemocnění Covid-19, sdělte, prosím, do kanceláře školy (smidmajerova.andrea@gymna-pi.cz) datum prvního pozitivního testu.

Pokud jste byli očkováni 2. dávkou vakcíny (1. dávkou v případě jednorázové vakcíny), sdělte, prosím, na stejnou e-mailovou adresu datum očkování poslední dávkou.

V obou případech je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením, které se zakládá pro kontrolu KHS. Naskenujte tedy dokument a pošlete jako přílohu e-mailu, a to co nejdříve.

Samozřejmě je možné vytištěný dokument přinést první školní den.

Dle zkušeností ze škol v našem kraji, na kterých proběhla kontrola KHS, nestačí pro školní evidenci to, že žák má Tečku se „zeleným“ certifikátem v mobilu, kterou nám ukáže a my si pouze „odškrtneme“ příslušnou kolonku.

Velmi se tímto omlouvám za komplikace, které Vám působíme.

Stejným způsobem, prosím, postupujte, jestliže tyto skutečnosti nastanou v průběhu školního roku.

Žáci s ukončeným očkováním nebo s prodělaným onemocněním Covid-19 nemusejí být testováni.

Maturitní zkoušky Podzim 2021

Rozpis maturitních zkoušek MZ Podzim 2021

Termín: středa 1. 9. 2021
Učebna: EVH
Komise:
Předsedkyně: Mgr. Martina Černá
Místopředseda: Mgr. Marek Tyle
Třídní učitel: Mgr. Libor Janda
Závěrečná porada komise: 11:05 hod.

Zkušební předměty:
Zeměpis (profilová část) - 10:00 hod. příprava, 10:15 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. L. Janda
Přísedící: Mgr. E. Viktorová
Německý jazyk (profilová část) - 10:15 hod. příprava, 10:30 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Pavla Janoušková
Přísedící: Mgr. Vladana Vlášková
Francouzský jazyk (profilová část) - 10:30 hod. - příprava, 10:45 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. A. Geny
Přísedící: Mgr. L. Krentíková