Kdy se žák nemusí ve škole testovat?

Milí žáci, vážení rodiče,

na začátku září, konkrétně 1., 6. a 9. září, ministerstva školství a zdravotnictví naplánovala testování žáků.

Naše škola využije opět antigenní testy a bude testovat způsobem, který již znáte z minulého školního roku. Rádi bychom Vás požádali o informace, které s testováním souvisejí.

Pokud patříte mezi žáky, kteří nově prodělali onemocnění Covid-19, sdělte, prosím, do kanceláře školy (smidmajerova.andrea@gymna-pi.cz) datum prvního pozitivního testu.

Pokud jste byli očkováni 2. dávkou vakcíny (1. dávkou v případě jednorázové vakcíny), sdělte, prosím, na stejnou e-mailovou adresu datum očkování poslední dávkou.

V obou případech je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením, které se zakládá pro kontrolu KHS. Naskenujte tedy dokument a pošlete jako přílohu e-mailu, a to co nejdříve.

Samozřejmě je možné vytištěný dokument přinést první školní den.

Dle zkušeností ze škol v našem kraji, na kterých proběhla kontrola KHS, nestačí pro školní evidenci to, že žák má Tečku se „zeleným“ certifikátem v mobilu, kterou nám ukáže a my si pouze „odškrtneme“ příslušnou kolonku.

Velmi se tímto omlouvám za komplikace, které Vám působíme.

Stejným způsobem, prosím, postupujte, jestliže tyto skutečnosti nastanou v průběhu školního roku.

Žáci s ukončeným očkováním nebo s prodělaným onemocněním Covid-19 nemusejí být testováni.

Maturitní zkoušky Podzim 2021

Rozpis maturitních zkoušek MZ Podzim 2021

Termín: středa 1. 9. 2021
Učebna: EVH
Komise:
Předsedkyně: Mgr. Martina Černá
Místopředseda: Mgr. Marek Tyle
Třídní učitel: Mgr. Libor Janda
Závěrečná porada komise: 11:05 hod.

Zkušební předměty:
Zeměpis (profilová část) - 10:00 hod. příprava, 10:15 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. L. Janda
Přísedící: Mgr. E. Viktorová
Německý jazyk (profilová část) - 10:15 hod. příprava, 10:30 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Pavla Janoušková
Přísedící: Mgr. Vladana Vlášková
Francouzský jazyk (profilová část) - 10:30 hod. - příprava, 10:45 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. A. Geny
Přísedící: Mgr. L. Krentíková
 

Krásné prázdniny

Milí gymnazisté!

Rád bych Vám popřál krásné a ničím nerušené prázdniny plné nádherného počasí, nových a zajímavých zážitků, spoustu příjemných setkání, navázání nových přátelství, nekonečné období odpočinku, objevování nového, krásné životní chvilky ve společnosti svých blízkých a spoustu, spoustu dalšího…

KRÁSNÉ PRÁZDNINY a v září nashledanou.

Michal Drnec

Úřední hodiny o letních prázdninách

Úřední hodiny na gymnáziu
středa od 9:00 hod. do 12:00 hod.
telefon: 382 214 913 (sekretariát)
e-mail: info@gymna-pi.cz

 

Schůzka s rodiči přijatých uchazečů

Vážení rodiče!
Protože v současné době stále není uzavřené 1. kolo přijímacího řízení, díky posunu termínů přijímacích zkoušek, konání náhradního termínu, především však díky vyřizování odvolání a následnému dodatečnému přijímání uchazečů, jsem se rozhodl informační schůzku přesunout z měsíce června na měsíc srpen.
O přesném konání budete včas informováni na webových stránkách školy a, v případě, že jste uvedli svou e-mailovou adresu, též mailem.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Michal Drnec (ředitel školy)

 

Informace k provozu škol od 15. června 2021

V příloze jsou uloženy informace k provozu škol od 15. 6. 2021.
Změny se týkají používání ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška) při výuce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
Nově ve všech krajích je umožněn pobyt bez ochrany dýchacích cest.
Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích.
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Informace k provozu škol od 8. června 2021

V příloze jsou uloženy informace k provozu škol od 8. 6. 2021.
Jihočeský kraj patří mezi tři kraje, společně s Libereckým a Zlínským, kterých se změny opatření ve věci nasazení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška) při výuce netýkají!
V těchto krajích stále platí povinnost mít při vzdělávání nasazenu ochranu úst a nosu.
 

Úspěchy žáků v konverzační soutěži v německém jazyce

Úspěšná reprezentace školy v konverzační soutěži v německém jazyce

 Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce (a ve dvou kategoriích zároveň i okresní) se i v letošním roce uskutečnilo díky zájmu žáků naší školy, a to i přes  ztíženou situaci díky celostátní distanční výuce.

Tato soutěž je organizována ve třech kategoriích – kategorie I.B je určena žákům primy a sekundy a končí okresním kolem, v němž zvítězila Vanda Knettigová (2.O) před spolužačkami Zuzanou Kadlecovou na druhém a Elenou Střízkovou na třetím místě.

Kategorie II.B je pro žáky tercie a kvarty a středoškoláci soutěží v nejvyšší kategorii III.A. Do krajského kola soutěže byli nominováni tři žáci naší školy – z kategorie pro středoškoláky studenti třídy 2.A Filip Neubauer a Kateřina Bernasová a z kategorie nižších  víceletých gymnázií Karel Kubeš ze 4.O, který v kategorii II.B jednoznačně (a již opakovaně) zvítězil i v krajském kole soutěže a postoupil tak do celostátního kola, které vrcholilo dne 19. 5. 2021 a kde ho od nejvyšší příčky dělil rozdíl pouhého půl bodu!

K tomuto mimořádnému výkonu mu blahopřejeme a všem účastníkům soutěže děkujeme za účast a reprezentaci Gymnázia Písek.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné na webových stránkách a nástěnce u vchodu do budovy gymnázia v pátek 21. 5. 2021 v 8:00 hod.