Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné zde Přijetí krizového opatření č. 200 ze dne 26. 2.2021) a do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
- dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné Přijetí krizového opatření č 212 ze dne 26. 2. 2021 a Usnesení Vlády ČR č. 292 ze dne 15. 3. 2021), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“).

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 27. 2. 2021

Aktualizace ke dni 27. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o změnách v provozu škol a školských zařízení v období od 27. února 2021.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od soboty 27. 2. 2021 je uložena příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Aktualizace ke dni 15. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 15. února 2021 do 28. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 15. 2. 2021 do neděle 28. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021

Aktualizace ke dni 1. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 11. 1. 2021

Aktualizace ke dni 22. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Seznámení s klasifikací za 1. pololetí

Milí žáci, vážení rodiče, 

vzhledem k pokračování úplné distanční výuky i v posledním týdnu 1. pololetí není možné osobní předání výpisu z vysvědčení, resp. vysvědčení pro žáky maturitních ročníků, v listinné podobě.
Výpis bude předán třídními učiteli žákům nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se žáci dané třídy vrátí k prezenční výuce.
Informace o hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete v systému Bakaláři od 28. 1. 2021.
Podle vyjádření MŠMT a MZdr se v tomto týdnu žádné změny v docházce do školy neplánují, o dílčích změnách týkajících se maturitního ročníku se uvažuje nejdříve od 1. 2. 2021.
V týdnu od 1. 2. 2021 do 5. 1. 2021 má gymnázium jarní prázdniny..
O případných změnách Vás budeme informovat na webu školy a v Bakalářích.
 

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 25. 1. 2021

Aktualizace ke dni 22. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 25. ledna do 1. února i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 25. 1. 2021 do pondělí 1. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 11. 1. 2021

Aktualizace ke dni 8. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 11. 1. 2021 do pátku 22. 1. 2021 (znění najdete v níže uložené příloze).


 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Aktualizace ke dni 27. 12. 2020

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od neděle 27. 12. 2020 do neděle 10. 1. 2021 (znění najdete v níže uložené příloze).

Od pondělí 4. 1. 2021 do neděle 10. 1. 2021 dochází k návratu vzdělávání všech ročníků gymnázia na DISTANČNÍ VÝUKU.