Úspěchy žáků v konverzační soutěži v německém jazyce

Úspěšná reprezentace školy v konverzační soutěži v německém jazyce

 Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce (a ve dvou kategoriích zároveň i okresní) se i v letošním roce uskutečnilo díky zájmu žáků naší školy, a to i přes  ztíženou situaci díky celostátní distanční výuce.

Tato soutěž je organizována ve třech kategoriích – kategorie I.B je určena žákům primy a sekundy a končí okresním kolem, v němž zvítězila Vanda Knettigová (2.O) před spolužačkami Zuzanou Kadlecovou na druhém a Elenou Střízkovou na třetím místě.

Kategorie II.B je pro žáky tercie a kvarty a středoškoláci soutěží v nejvyšší kategorii III.A. Do krajského kola soutěže byli nominováni tři žáci naší školy – z kategorie pro středoškoláky studenti třídy 2.A Filip Neubauer a Kateřina Bernasová a z kategorie nižších  víceletých gymnázií Karel Kubeš ze 4.O, který v kategorii II.B jednoznačně (a již opakovaně) zvítězil i v krajském kole soutěže a postoupil tak do celostátního kola, které vrcholilo dne 19. 5. 2021 a kde ho od nejvyšší příčky dělil rozdíl pouhého půl bodu!

K tomuto mimořádnému výkonu mu blahopřejeme a všem účastníkům soutěže děkujeme za účast a reprezentaci Gymnázia Písek.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné na webových stránkách a nástěnce u vchodu do budovy gymnázia v pátek 21. 5. 2021 v 8:00 hod.

Informace z MŠMT k antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele, ředitele

Aktuálně!
Informace z MŠMTk antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele a ředitele (stav k 17. 5. 2021)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy (odkaz: Sejoy).Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web (Seznam schválených antigenních testů). Instruktážní video zde.
V současné době používá naše škola testy LEPU SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Golg Immunochromatography), které byly dodány MŠMT v 1. fázi. Instruktážní video zde.
Po vyčerpání zásob budeme využívat testy Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method). Tyto dodalo MŠMT v 2. etapě zajištění škol testy. Instruktážní video zde.

Návrat k prezenční výuce od 10. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od pondělí 10. 5. 2021

Od pondělí 10. května 2021 se k prezenční formě studia vracejí žáci nižšího gymnázia (třídy 1.O - 4.O, 1.F a 2.F). Prezenční výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, tzn. že v týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 do školy nastoupí třídy 1.O, 2.O a 1.F, v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 pak třídy 3.O, 4.O a 2.F, poté se rotace opakuje. Toto platí dle aktuálních informací platných k dnešnímu dni, 7. 5. 2021.
Nezbytnou podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je negativní výsledek testování a absence příznaků nemoci COVID-19, viz příloha Seznam příznaků Covid-19.
Prosíme všechny žáky a především jejich rodiče, resp. zákonné zástupce, aby se seznámili s informacemi o testování v níže uložené příloze.
Žáky budeme testovat, popř. kontrolovat příslušné doklady, 2x týdně, tj. v aktuálním případě v pondělí 10. května a ve čtvrtek 13. května od 8:00 hod. v kmenových třídách.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 10. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 10. 5. 2021 
O organizaci výuky na školách v našem kraji bude rozhodovat vláda ČR ve čtvrtek 6. 5. 2021.
Podrobnější informace najdete v příloze, resp. po kliknutí zde: Informace MŠMT k návratu žáků od 10. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 26. 4. 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 26. 4. 2021 (do odvolání)
Pro střední školy je organizace výuky BEZE ZMĚNY!
Výuka pokračuje i nadále distanční formou.
Podrobnější informace najdete v příloze.

Vážení žáci, rodiče!
Jako ředitel školy mám k dispozici stejné informace jako Vy.
Dovolím si je, byť zdroj pro mne, jako ředitele školy, není oficiální, přiložit v grafické podobě (zdroj: www.novinky.cz).
Další informace najdete po kliknutí na odkaz: Jak se žáci vrátí do škol
Jak sami jistě víte, dle informací a pravidel, která platí v tento okamžik, se žáci našeho gymnázia od pondělí 3. 5. 2021 do školy k prezenční výuce nevrátí.
V okamžiku, kdy obdržím další, snad již oficiální informace k návratu našich žáků, budete ihned informováni.
Děkuji Vám za Vaše pochopení.
S pozdravem
Michal Drnec
(23. 4. 2021)


 
Harmonogram návratu žáků do škol, tzv. "balíček"

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 12. 4. 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 12. 4. 2021 (do odvolání)
Pro střední školy pro týden od 12. 4. 2021 je organizace výuky BEZE ZMĚNY!
Výuka pokračuje i nadále distanční formou.
Všechny informace najdete pod odkazem: Nařízení MŠMT od 12.4.2021
V přílohách najdete všechna "mimořádná opatření" vydaná MZdr v tomto týdnu a dva "Manuály" vydané MŠMT, které se vztahují k "Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (zpracováno ke dni 6. 4. 2021)" a  "Manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021".

 

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Beze změny!


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 )
- do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
- dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.