Ředitelské volno

Z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední den:      středa
Úřední hodiny: 9:00 hod. - 12:00 hod.
Zvoňte, prosím, na sekretariát, resp. na ekonoma.

 

Změny v organizaci výuky v týdnu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023

Změny v organizaci výuky v týdnu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023

Pondělí 26. 6. 2023

-           vyučování končí 5. vyučovací hodinou (12:40 hod.)

Úterý 27. 6. 2023

-           branný den

-           vyučování končí 5. vyučovací hodinou (12:40 hod.)

Středa 28. 6. 2023

-           sportovní den pro nižší gymnázium (1.O – 4.O, 1.F a 2.F)

-           nižší ročníky končí vyučování po skončení sportovních soutěží (předpokládaný konec 12:40 hod.) 

-           vyšší ročníky – třídnické hodiny – konec vyučování (4. vyučovací hodina, tj. 11:40 hod.)

Čtvrtek 29. 6. 2023

-           sportovní den pro vyšší gymnázium

-           vyšší ročníky končí vyučování po skončení sportovních soutěží (předpokládaný konec 12:40 hod.)

-           nižší ročníky – třídnické hodiny – konec vyučování (4. vyučovací hodina, tj. 11:40 hod.)

Pátek 30. 6. 2023

Informační setkání rodičů/zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků s vedením školy

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků gymnázia!
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na informační setkání s vedením školy, třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů a dalšími pracovníky školy (např. školním psychologem, výchovným poradcem, zástupcem Nadačního fondu, ...).
Na této schůzce budete seznámeni se základními informacemi, které se budou týkat začátku nového školního roku, ale i studia v dalších letech.
Setkání se uskuteční dle následujícího harmonogramu:
1. ročník 4letého gymnázia - úterý 27. 6. 2023 - od 16:00 hod.
1. ročník 6letého gymnázia - středa 28. 6. 2023 - od 16:15 hod.
1. ročník 8letého gymnázia - středa 28. 6. 2023 - od 15:30 hod.
Schůzka se bude konat v aule gymnázia.
Všechny rodiče/zákonné zástupce srdečně zveme a těšíme se na setkání.
Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia

INFORMACE K ODVOLÁNÍ - přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci!
V současné době je ukončeno první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 ve studijních oborech 79-41-K/61 Gymnázium (6leté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (8leté studium) a to z pohledu přijatých uchazečů.
Škola obdržela potřebný počet zápisových lístků od uchazečů přijatých "přímo" a uchazečů, kteří byli přijati ředitelem školy v rámci tzv. autoremedury, tedy na odvolání.
Odvolání proti nepřijetí uchazeče ke studiu, která ředitel školy nemohl vyřešit kladně, budou postoupena zřizovateli školy, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, který po jejich přezkoumání a vyhodnocení zašle rodičům/zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů své rozhodnutí.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy
 

Třídní schůzky

V úterý 13. 6. 2023 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.

Změny v organizaci výuky v konání ústních zkoušek MZ JARO 2023

Změny v organizaci výuky
Z důvodu konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky JARO 2023 dochází ke změnám v organizaci výuky.
Vyučování ve dnech 16. 5. 2023 - 26. 5. 2023 končí 5. vyučovací hodinou, tj. ve 12:40 hod.
Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.