Informace ke stávce - pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče, studentky a studenti!

Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že dne 27. listopadu 2023 se většina zaměstnanců Gymnázia Písek rozhodla připojit ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství.

Protože stávku se rozhodlo podpořit takové množství zaměstnanců školy, že není možné zabezpečit její fungování, a to ani v nouzovém, resp. náhradním režimu formou dohledu nad žáky, jsem nucen dne 27. 11. 2023 přerušit provoz školy.

Protože SOŠ a SOU Písek, tedy škola, která zajišťuje pro naše studenty stravování a ubytování, se rovněž zapojuje do stávky, dochází k přerušení provozu všech jejích částí.

V souvislosti s tím není tedy našim žákům umožněno stravování ve školní jídelně a ubytování na internátu. To bude možné až od úterý 28. 11. 2023.

Naším společným zájmem je, aby naši žáci získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si však, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi složité finanční situace státu, avšak je zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření negativně ovlivní kvalitu vzdělávání, a tedy i budoucnost žáků. A tomu se snažíme zabránit.

Výdaje státu na vzdělávání by měly být vnímány jako investice, nikoliv jako dluh.

Nedostatek finančních prostředků ve školách způsobí:

Nedostupnost webových stránek a Bakalářů

Ve dnech 26. 10. 2023 - 29. 10. 2023 nebudou z důvodu rekonstrukce počítačové sítě přístupné webové stránky školy a zároveň nebude možné využívat Bakaláře - komunikační systém Komens.
Velmi se za tyto komplikace omlouváme.
Děkujeme za pochopení.
Gymnázium Písek

Ředitelské volno

Z provozně technických důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední den:      středa
Úřední hodiny: 9:00 hod. - 12:00 hod.
Zvoňte, prosím, na sekretariát, resp. na ekonoma.

 

Změny v organizaci výuky v týdnu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023

Změny v organizaci výuky v týdnu od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023

Pondělí 26. 6. 2023

-           vyučování končí 5. vyučovací hodinou (12:40 hod.)

Úterý 27. 6. 2023

-           branný den

-           vyučování končí 5. vyučovací hodinou (12:40 hod.)

Středa 28. 6. 2023

-           sportovní den pro nižší gymnázium (1.O – 4.O, 1.F a 2.F)

-           nižší ročníky končí vyučování po skončení sportovních soutěží (předpokládaný konec 12:40 hod.) 

-           vyšší ročníky – třídnické hodiny – konec vyučování (4. vyučovací hodina, tj. 11:40 hod.)

Čtvrtek 29. 6. 2023

-           sportovní den pro vyšší gymnázium

-           vyšší ročníky končí vyučování po skončení sportovních soutěží (předpokládaný konec 12:40 hod.)

-           nižší ročníky – třídnické hodiny – konec vyučování (4. vyučovací hodina, tj. 11:40 hod.)

Pátek 30. 6. 2023

Informační setkání rodičů/zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků s vedením školy

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků gymnázia!
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na informační setkání s vedením školy, třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů a dalšími pracovníky školy (např. školním psychologem, výchovným poradcem, zástupcem Nadačního fondu, ...).
Na této schůzce budete seznámeni se základními informacemi, které se budou týkat začátku nového školního roku, ale i studia v dalších letech.
Setkání se uskuteční dle následujícího harmonogramu:
1. ročník 4letého gymnázia - úterý 27. 6. 2023 - od 16:00 hod.
1. ročník 6letého gymnázia - středa 28. 6. 2023 - od 16:15 hod.
1. ročník 8letého gymnázia - středa 28. 6. 2023 - od 15:30 hod.
Schůzka se bude konat v aule gymnázia.
Všechny rodiče/zákonné zástupce srdečně zveme a těšíme se na setkání.
Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia

INFORMACE K ODVOLÁNÍ - přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci!
V současné době je ukončeno první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 ve studijních oborech 79-41-K/61 Gymnázium (6leté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (8leté studium) a to z pohledu přijatých uchazečů.
Škola obdržela potřebný počet zápisových lístků od uchazečů přijatých "přímo" a uchazečů, kteří byli přijati ředitelem školy v rámci tzv. autoremedury, tedy na odvolání.
Odvolání proti nepřijetí uchazeče ke studiu, která ředitel školy nemohl vyřešit kladně, budou postoupena zřizovateli školy, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, který po jejich přezkoumání a vyhodnocení zašle rodičům/zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů své rozhodnutí.
Mgr. Michal Drnec, ředitel školy
 

Třídní schůzky

V úterý 13. 6. 2023 se v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. konají třídní schůzky.