Informace z MŠMT k antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele, ředitele

Aktuálně!
Informace z MŠMTk antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele a ředitele (stav k 17. 5. 2021)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy (odkaz: Sejoy).Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web (Seznam schválených antigenních testů). Instruktážní video zde.
V současné době používá naše škola testy LEPU SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Golg Immunochromatography), které byly dodány MŠMT v 1. fázi. Instruktážní video zde.
Po vyčerpání zásob budeme využívat testy Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method). Tyto dodalo MŠMT v 2. etapě zajištění škol testy. Instruktážní video zde.

Návrat k prezenční výuce od 10. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od pondělí 10. 5. 2021

Od pondělí 10. května 2021 se k prezenční formě studia vracejí žáci nižšího gymnázia (třídy 1.O - 4.O, 1.F a 2.F). Prezenční výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, tzn. že v týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 do školy nastoupí třídy 1.O, 2.O a 1.F, v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 pak třídy 3.O, 4.O a 2.F, poté se rotace opakuje. Toto platí dle aktuálních informací platných k dnešnímu dni, 7. 5. 2021.
Nezbytnou podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je negativní výsledek testování a absence příznaků nemoci COVID-19, viz příloha Seznam příznaků Covid-19.
Prosíme všechny žáky a především jejich rodiče, resp. zákonné zástupce, aby se seznámili s informacemi o testování v níže uložené příloze.
Žáky budeme testovat, popř. kontrolovat příslušné doklady, 2x týdně, tj. v aktuálním případě v pondělí 10. května a ve čtvrtek 13. května od 8:00 hod. v kmenových třídách.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 10. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 10. 5. 2021 
O organizaci výuky na školách v našem kraji bude rozhodovat vláda ČR ve čtvrtek 6. 5. 2021.
Podrobnější informace najdete v příloze, resp. po kliknutí zde: Informace MŠMT k návratu žáků od 10. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 26. 4. 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 26. 4. 2021 (do odvolání)
Pro střední školy je organizace výuky BEZE ZMĚNY!
Výuka pokračuje i nadále distanční formou.
Podrobnější informace najdete v příloze.

Vážení žáci, rodiče!
Jako ředitel školy mám k dispozici stejné informace jako Vy.
Dovolím si je, byť zdroj pro mne, jako ředitele školy, není oficiální, přiložit v grafické podobě (zdroj: www.novinky.cz).
Další informace najdete po kliknutí na odkaz: Jak se žáci vrátí do škol
Jak sami jistě víte, dle informací a pravidel, která platí v tento okamžik, se žáci našeho gymnázia od pondělí 3. 5. 2021 do školy k prezenční výuce nevrátí.
V okamžiku, kdy obdržím další, snad již oficiální informace k návratu našich žáků, budete ihned informováni.
Děkuji Vám za Vaše pochopení.
S pozdravem
Michal Drnec
(23. 4. 2021)


 
Harmonogram návratu žáků do škol, tzv. "balíček"

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 12. 4. 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 12. 4. 2021 (do odvolání)
Pro střední školy pro týden od 12. 4. 2021 je organizace výuky BEZE ZMĚNY!
Výuka pokračuje i nadále distanční formou.
Všechny informace najdete pod odkazem: Nařízení MŠMT od 12.4.2021
V přílohách najdete všechna "mimořádná opatření" vydaná MZdr v tomto týdnu a dva "Manuály" vydané MŠMT, které se vztahují k "Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (zpracováno ke dni 6. 4. 2021)" a  "Manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021".

 

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Beze změny!


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 )
- do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
- dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné zde Přijetí krizového opatření č. 200 ze dne 26. 2.2021) a do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
- dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné Přijetí krizového opatření č 212 ze dne 26. 2. 2021 a Usnesení Vlády ČR č. 292 ze dne 15. 3. 2021), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“).

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 27. 2. 2021

Aktualizace ke dni 27. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o změnách v provozu škol a školských zařízení v období od 27. února 2021.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od soboty 27. 2. 2021 je uložena příloze.