Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021

Aktualizace ke dni 1. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 11. 1. 2021

Aktualizace ke dni 22. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Seznámení s klasifikací za 1. pololetí

Milí žáci, vážení rodiče, 

vzhledem k pokračování úplné distanční výuky i v posledním týdnu 1. pololetí není možné osobní předání výpisu z vysvědčení, resp. vysvědčení pro žáky maturitních ročníků, v listinné podobě.
Výpis bude předán třídními učiteli žákům nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se žáci dané třídy vrátí k prezenční výuce.
Informace o hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete v systému Bakaláři od 28. 1. 2021.
Podle vyjádření MŠMT a MZdr se v tomto týdnu žádné změny v docházce do školy neplánují, o dílčích změnách týkajících se maturitního ročníku se uvažuje nejdříve od 1. 2. 2021.
V týdnu od 1. 2. 2021 do 5. 1. 2021 má gymnázium jarní prázdniny..
O případných změnách Vás budeme informovat na webu školy a v Bakalářích.
 

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 25. 1. 2021

Aktualizace ke dni 22. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 25. ledna do 1. února i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 25. 1. 2021 do pondělí 1. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 11. 1. 2021

Aktualizace ke dni 8. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 11. 1. 2021 do pátku 22. 1. 2021 (znění najdete v níže uložené příloze).


 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Aktualizace ke dni 27. 12. 2020

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od neděle 27. 12. 2020 do neděle 10. 1. 2021 (znění najdete v níže uložené příloze).

Od pondělí 4. 1. 2021 do neděle 10. 1. 2021 dochází k návratu vzdělávání všech ročníků gymnázia na DISTANČNÍ VÝUKU.

 

Olympiády v českém jazyce

Výsledky Olympiády v ČJ

I přes nepříznivou situaci v souvislosti s koronavirovou krizí se letošního ročníku Olympiády v českém jazyce zúčastnilo celkem 21 studentů – 8 v I.kategorii /8. a 9. třída ZŠ – u nás 3.O, 4.O, 1.F, 2.F/ a 13 ve II.kategorii /1. – 4.ročník SŠ/.
Žáci pracovali online v odpoledních hodinách, tedy v čase po online vyučování. Patří jim za to letos naše zvláštní uznání a poděkování.
Výsledky:
I.kategorie –  1.místo Barbora Voráčková 3.O 45 bodů/25 gramatika, 20 sloh/,
                      2.místo Julie Klementová 3.O 42 bodů/24 gramatika, 20 sloh/
II.kategorie – 1.místo Bořivoj Putna 7.O 43 bodů/23 gramatika, 20 sloh/
                      2.místo Zuzana Míšková 42 bodů/24 gramatika, 18 sloh/

Za komisi ČJL V.Vlášková.

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020


Vláda ČR dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků středních škol ve školách.
MŠMT pro střední školy stanovilo 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 jako volné dny.
V tyto dny není na základě ustanovení § 184a školského zákona povinné vzdělávání distančním způsobem.
Žákům se v tyto dny školní stravování neposkytuje.
Úplné znění Informací k provozu, Opatření MŠMT a Usnesení Vlády ČR je uloženo v příloze.

Prezenční výuka od 7. 12. 2020

Milí žáci, žákyně, rodiče!

Od pondělí 7. prosince 2020 nastupují k prezenčnímu studiu žáci nižšího gymnázia (třídy 2.O, 4.O a 1.F) a některé třídy vyššího gymnázia.
Třídy 1.O, 3.O a 2.F, které v týdnu od 30. 11. 2020 měly prezenční výuku, mají v týdnu od 7. 12. 2020 výuku distanční.
Nově se k prezenční výuce vrací i žáci vyššího gymnázia. Stejně jako je tomu u žáků nižšího gymnázia, i zde je prezenční výuka realizována tzv. rotačním způsobem, tzn. že v týdnu od  7. 12. 2020 ke studiu prezenčním způsobem nastoupí třídy 5.O, 6.O, 7.O, 3.F, 4.F a 3.B, v dalším týdnu, od 14. 12. 2020 pak třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A a 5.F.
Cílem rotační výuky je snížení počtu žáků přítomných ve škole. Třída, která nedochází na prezenční výuku, pokračuje ve studiu distančním způsobem.
Jak dlouho tento způsob vydrží, není schopen nikdo předpovědět.
Všichni věříme, že situace se bude vyvíjet příznivě a výuka se brzy navrátí k plnohodné prezenční formě bez "rotačního" omezení.
V okamžiku, kdy budou zpřístupněné další informace, týkající se vzdělávání, budete okamžitě informováni prostřednictvím webových stránek a Bakalářů.
Žáci v prezenční formě výuky mají nárok na stravu (informace z Domova mládeže). Nezapomeňte svým dětem přihlásit obědy (https://www.strava.cz/strava)