Pro rodiče

Rodiče/zákonní zástupci se na mě mohou obracet například v těchto situacích:

  • Pomoc při řešení osobních či rodinných problémů
  • Pomoc při řešení osobních, psychických či studijních problémů vašeho dítěte
  • Pomoc při řešení sourozeneckých vztahů
  • Pomoc při rodinných konfliktech či rozvodech
  • Pomoc s domácí přípravou do školy (styly učení)
  • Poradenská pomoc pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami pozornosti, poruchou autistického spektra, mimořádným nadáním, psychickými obtížemi apod.
  • Pokud si se mnou prostě budete chtít o něčem popovídat