Pro žáky

Žáci se na mě mohou obracet například v těchto situacích:

 • Výukové obtíže
 • Vztahové problémy (s kamarády, partnery)
 • Rodinné problémy
 • Problémy ve třídním kolektivu
 • Krátkodobá náročná životní situace
 • Dlouhodobý problém v osobní, rodinné, vzdělávací či psychické oblasti
 • Kariérové poradenství (především pro studenty vyššího gymnázia před nástupem na vysokou školu)
 • Krizové situace (situace, které jedinec subjektivně vnímá jako život ohrožující či extrémně náročné)
 • Pokud vám někdo ubližuje
 • Máte problémy s učením, pamětí či soustředěním, zvládáním vzteku či stresu
 • Nejsi šťastný/á a chceš si o tom popovídat
 • Trpíte psychickými obtížemi a chcete pomoci s jejich zvládáním či nasměrovat na jinou odbornou pomoc (krizové centrum, klinický psycholog, psychiatr, psychoterapeut)
 • Pokud si se mnou prostě chcete o něčem popovídat